Vizsgafejlesztés a magyar felsőoktatásban: Egy egyetemi szaknyelvi vizsga kidolgozása és fogadtatása

IRODALOM

Aydin, S. (2010): EFL writers’ perceptions of portfolio keeping. Assessing Writing, 15., 3. sz., 194–203.
doi.org/10.1016/j.asw.2010.08.001

Bachman, L. F., és Palmer, A. S. (1996): Language testing in practice: Designing and developing useful language tests. Oxford University Press, Oxford.

Barrett, H. (2000): Create your own electronic portfolio using off-the shelf software to showcase your own or student work. Learning and Leading in Technology, 27. 7. sz., 14–21.

Barrett, N. E., és Liu, G-Z. (2016): Global trends and research aims for English academic oral presentations: Changes, challenges, and opportunities for learning technology. Review of Educational Research, 86. 4. sz., 1227–1271.

Barton, J., és Collins, A. (1993): Portfolios in Teacher Education. Journal of Teacher Education, 44. 3. sz.,
200–210.

Budapesti Gazdasági Egyetem. (é. n.): Minta AIK szóbeli. Letöltés: http://www.nyelvvizsgak.hu/doc/files/Mintafeladatok/Angol/B2/MINTA_AIK_s... (2018. 09. 28.)

Budapesti Gazdasági Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata – III. kötet – A Budapesti Gazdasági Egyetem Hallgatói Követelményrendszere (2018). Letöltés: https://uni-bge.hu/documents/SZABALYOZO_DOKUMENTUMOK/05szervezeti_es_muk...
(2018. 09. 28.)

Budapesti Gazdasági Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata – III. kötet – A Budapesti Gazdasági Egyetem Hallgatói Követelményrendszere: Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (2016). Letöltés: https://uni-bge.hu/documents/SZABALYOZO_DOKUMENTUMOK/05szervezeti_es_muk... (2018. 09. 28.)

Cotton, D., Falvey, D., és Kent, S. (2011): Market leader: Business English course book. Pearson Longman, Harlow.

Csépes Ildikó (2002): Is testing speaking in pairs disadvantageous for students? Novelty – A Journal Of English Language Teaching and Cultural Studies in Hungary, 9. 1. sz., 22–45.

Euro Nyelvvizsga Központ. (é. n.). Beszédkészség vizsgateszt. Letöltés: http://www.euroexam.org/sites/default/files/attachments/71_web_c1_mat_sp... (2018. 09. 28.)

Európa Tanács (2002): Közös európai referenciakeret: Nyelvtanulás, nyelvtanítás, értékelés. Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ Kht., Budapest.

Falus Iván és Kimmel, Magdolna (2003): A portfólió. Gondolat Kiadói Kör, Budapest.

Falus Iván (2007, szerk.): Didaktika – Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Fulcher, G. (2012): Assessment literacy for the language classroom. Language Assessment Quarterly, 9. 2. sz.,
113–132. doi.org/10.1080/15434303.2011.642041

Fűköh Borbála (2016): Nyelvismeret, nyelvtanulási motiváció és második idegen nyelv: a nyelvi és motivációs felmérés néhány tanulsága a BGE turizmus–vendéglátás szakos I. évfolyamos hallgatók egy csoportjában. In: Váradi Tamás (szerk.): Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2016. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest. 19–30.

Fűköh Borbála (2018): Language learning gains and motivation of L2 and L3 learners of ESP. In: Nikolov Marianne, Lehmann Magdolna, Lugossy Réka és Szabó Gábor (szerk.): UPRT 2017: Empirical Studies in English Applied Linguistics. Lingua Franca Csoport, Pécs.

Hamp-Lyons, L. és Cordon, W. (2000): Assessing the portfolio: Principled for practice theory and research. Hampton Press, Cresskill, NJ.

Heuer, L. (2000): The homeschooler’s guide to portfolios and transcripts. IDG Books Worldwide, Foster City, CA.

Hirvela, A. és Sweetland, Y. (2005): Two case studies of L2 writers’ experiences across learning-directed portfolio contexts. Assessing Writing, 10. 3. sz., 192–213. doi.org /10.1016/j.asw.2005.07.001.

Hutter Marianna (2017. augusztus 1.): Az angol a slágernyelv, de a latin köröket ver az orosz–spanyol tandemre. Magyar Nemzet. Letöltés: https://mno.hu/belfold/az-angol-a-slagernyelv-de-a-latin-koroket-ver-az-...  (2018. 09. 28.)

Lexinfo Informatikai Nyelvvizsgaközpont (2016): LEXINFO vizsgák részletes bemutatása. Kézirat.

Lukácsi Zoltán (2015a): How a CEFR-linked test of ESP can inform educational policy. Előadás a 12. EALTA Konferencián, Koppenhága, Dánia.

Lukácsi Zoltán (2015b): Progress monitoring in business English at the Budapest Business School. In: Djigunović, J. M.  és Krevelj, S. L. (szerk.): UZRT 2014: Empirical Studies in English Applied Linguistics. FF Press, Zagreb. 167–173.

Lukácsi Zoltán (2016a): Értékteremtés a turizmus–vendéglátás szakos hallgatók szaknyelvi képzésében – avagy: hogyan mérjünk az oktatás segítésére. Nyelvvilág, 17. sz., 5–18.

Lukácsi Zoltán (2016b): Motivation and attainment in English for tourism among university undergraduates. Poszter a 13. EALTA Konferencián, Valencia, Spanyolország.

Lukácsi Zoltán (2018. szeptember 28.): BGE idegen nyelvi számonkérés 2017. Letöltés: https://lukacsizoltan.files.wordpress.com/2018/12/upsz_lukc3a1csi_fc5b1k.... Letöltés: 2018. 12. 12.

Luoma, S. (2004). Assessing speaking. Cambridge University Press.

Obeiah, S. F., és Bataineh, R. F. (2016): The effect of portfolio-based assessment on Jordanian EFL learners’ writing performance. Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature, 9. 1. sz., 32–46.

Ozer, O. és Tanriseven, I. (2016): The effect of portfolio-based writing assessment on the development of writing skills of EFL students. International Online Journal of Educational Sciences, 8. 3. sz., 35–45.

Sediviné Balassa Ildikó. (2004): Az informatikai kompetenciák mérése portfólió módszerrel és elektronikus értékeléssel. Iskolakultúra, 1. 2. sz., 61–79.

Strutt, P. (2013): New English for international tourism: Intermediate. Pearson Longman, Harlow.

Szent István Egyetem (é. n.): Középfok G feladatsor. Letöltés: http://zoldut.szie.hu/files/angol_gazdasagi.zip
(2018. 09. 28.)

Szőke Andrea (2009): Az idegen nyelvi szaknyelvi íráskészség fejlesztésének lehetőségei a felsőoktatásban (A gazdasági szaknyelvhasználat és az íráskészség). Letöltés: https://drive.google.com/open?id=100sfOGtMOpqaJHDXECFd5TjBJ_itwxb3 (2018. 09. 28.)

Taki, S., és Heidari, M. (2011): The effect of using portfolio-based writing assessment on language learning:
The case of young Iranian EFL learners. English Language Teaching, 4. 3. sz., 192–199.

Weigle, S. C. (2002): Assessing writing. Cambridge University Press.

Widdowson, H. (1979): Explorations in applied linguistics. Oxford University Press.