Vizsgafejlesztés a magyar felsőoktatásban: Egy egyetemi szaknyelvi vizsga kidolgozása és fogadtatása

ÖSSZEFOGLALÓ

Kutatásunk fő célja, hogy egy esettanulmányon keresztül bemutassuk egy olyan, a magyar felsőoktatás keretein belül megvalósítható nyelvi vizsga kidolgozásának lépéseit, amely illeszkedik a jogszabályi és intézményi szabályozási rendszerbe, nem terheli túl az oktatókat, és megfelel a hallgatók igényeinek is. Ennek megfelelően kevert módszerű pedagógiai kutatásunk három kutatási kérdésre kereste a választ: (1) Milyen idegen nyelvi számonkérés illeszkedik az intézmény működési szabályzatába a szaknyelvi kurzus sajátosságait figyelembe véve? (2) Milyen feladatok elvégzésére képesek és hajlandóak az intézmény oktatói a nyelvi számonkérés részeként? (3) Hogyan vélekednek a hallgatók a bevezetendő nyelvi számonkérésről? Először az intézményi kereteket részletes dokumentumvizsgálattal tártuk fel. Másodszor az oktatói képességek és hajlandóságok felmérésére egy helyben kidolgozott és validált online kérdőívet használtunk. Harmadszor pedig a hallgatók igényeit kérdőíves módszerrel és interjúk során ismertük meg. A kutatás eredményeképp javaslatot fogalmaztunk meg egy lehetséges számonkérési formára, melyet egy szemeszteren keresztül három szaknyelvi angol tanulói csoportban próbáltunk ki.