Author
Author

Versengés és együttműködés az emberi viselkedésben

IRODALOM

Baldwin, J. M. (1894): Mental Development in the Child and the Race. Methods and Processes. Macmillan,
New York.

Baldwin J. M. (1896): A new factor in evolution. American Naturalist, 30, 441–451, 536–5.

Barkow, J. H., Cosmides, L., és Tooby, J. (1992, szerk.): The adapted mind. Oxford University Press, New York.

Bereczkei Tamás (1991): A génektől a kultúráig – Szociobiológia és társadalomtudomány. Gondolat, Budapest.

Bereczkei Tamás (2016): A megtévesztés pszichológiája. Machiavellizmus. Typotex, Budapest.

Brentano, F. (1911/1994): Az erkölcsi ismeret eredete. Kossuth, Budapest.

Bühler, K. (1922): Die geistige Entwicklung des Kindes. (3. kiadás). Fischer, Jena.

Bühler, K. (1936): Die Zukunft der Psychologie und die Schule. Fischer, Bécs–Lipcse.

Campbell, D. T. (2001): Evolúciós ismeretelmélet. In: Pléh Cs., Csányi V. és Bereczkei T. (szerk)., Lélek és evolúció. 336–375. Osiris, Budapest.

Changeux, J. P. (2008): Az igazság és az ember. Gondolat, Budapest.

Changeux, J. P. (2012): Agyunk által világosan: A neuronális ember. Typotex, Budapest.

Claeys, G. (2000): The „Survival of the Fittest” and the Origins of Social Darwinism. Journal of the History of Ideas, 61, 223–240.

Cosmides, L. és Tooby, J. (2001): Evolúciós pszichológia: alapozó kurzus. In: Pléh Cs., Csányi V. és Bereczkei T. (szerk.): Lélek és evolúció. Osiris, Budapest. 311–335.

Csányi Vilmos (1999): Az emberi természet. Humánetológia. Vince, Budapest.

Csibra G. és Gergely Gy. (szerk., 2007): Ember és kultúra: A kulturális tudás eredete és átadásának mechanizmusai. Akadémiai, Budapest.

Darwin, Ch. (1859/2009): A fajok eredete. Typotex, Budapest. Letöltés: http://mek.oszk.hu/05000/05011/
(2020. 02. 25.)

Darwin, Ch. (1871/1961): Az ember származása és a nemi kiválasztás. Gondolat, Budapest. 

Dawkins, R. (2005): Az önző gén. 2. bővített kiadás. Kossuth, Budapest.

Dennett, D. (2010): Darwin veszélyes gondolata. 2. kiadás. Typotex, Budapest.

Dunbar, R. (2009): The social brain hypothesis and its implications for social evolution. Ann Hum Biol. 36(5):562–72. Letöltés: 10.1080/03014460902960289. (2020. 02. 25.)

Edelman, G. M. (1987): Neural Darwinism: The theory of neural group selection. Basic Books, New York.

Edelman, G. (1990): The remembered present: A biological theory of consciousness. Basic Books, New York.

Hankiss Elemér (1979): Társadalmi csapdák. Magvető, Budapest.

Hofstadter, R. (1944): Social Darwinism in American Thought. Beacon Press, Boston.

Humphrey, N. (1976): The social function of intellect. In: Bateson, P. P. G. és Hinde R. A. (szerk.): Growing points in ethology. Cambridge Univ. Press, Cambridge, MA.

 

Huzella Tivadar (1936): Az élet tudománya. Franklin, Budapest.

Jerne, N. K. (1985): The generative grammar of the immune system. Science, 229, 1957–1959.

Kropotkin, P. (1908): A kölcsönös segítség mint természettörvény. Ford. Madzsar József; Athenaeum, Budapest.
Letöltés: http://mtdaportal.extra.hu/books_kulf/kropotkin_pjotr_kolcsonos_segitseg... (2020. 02. 25.)

Leslie, A. (1987): Pretense and representation: The origins of the „theory of mind”. Psychological Review, 94, 412–426.

Mauss, M. (2000).:Szociológia és antropológia. Osiris, Budapest.

Mecsnyikov, I. (1913): Optimista világnézet. Révai, Budapest.  

Offer, J. (2010): Social change and selectionist thought: on Spencer, Darwin and Runciman. The Sociological Review, 305–326.

Perner, J. (1991): Understanding the representational mind. MIT Press, Cambridge, MA.

Piatelli-Palmarini, M. (1996): Evolúció, szelekció és megismerés. In: Pléh Cs. (szerk.): Kognitív tudomány. Osiris, Budapest.

Pinker, S. (2002): Hogyan mûködik az elme? Osiris, Budapest.

Popper, K. R. (1972): Objective knowledge. An evolutionary approach. Clarendon Press, Oxford.

Popper, K. (1998): Test és elme. Az interakció védelmében. Typotex, Budapest.

Premack, D. és Woodruff, G. (1978): Does the chimpanzee have a theory of mind? Behav. Brain Sc., 4, 515–526.

Simpson, G. G (1953): The Baldwin effect. Evolution, 7:110–111.

Spencer, H. (1855/1890): The principles of psychology. Third Edition. Edinburgh: Williams and Norgate.
Letöltés: http://archive.org/details/principlesofpsyc022412mbp (2020. 02. 25.)

Spencer, H. (1864): Principles of Biology. Appleton, New York–London.

Sperber, D. (2001): A kultúra magyarázata. Osiris, Budapest.

Thorndike, E. L. (1898/2004): Animal intelligence. Psychological Review, Monograph Supplements, 2, No. 4. Magyarul: Az állatok tanulásáról. In: Pléh Cs. és Győri M. (szerk.): Olvasmányok a kísérleti pszichológia történetéhez.176–183 Osiris, Budapest.

Todes, D. P. (1989): Darwin without Malthus. The Struggle for Existence in Russian Evolutionary Thought. Oxford University Press, Oxford.

Tomasello, M. (2002): Gondolkodás és kultúra. Osiris, Budapest.

Tomasello, M. (2011): Mi haszna az együttműködésnek? Gondolat, Budapest.

Trivers, R. L. (1985): Social Evolution. Benjamin/Cummings, Menlo Park, CA.