Author
Author

Vélemények a mindennapos testnevelésről a felsőoktatásban részt vevő hallgatók és oktatók szemszögéből

ÖSSZEFOGLALÓ

Jelen tanulmány a felsőoktatási testnevelés egy aktuális témakörével, a mindennapos testnevelésből érkező diákokkal foglakozik, akik 2016 szeptemberétől léptek a felsőoktatás világába. Az új generáció újfajta szemléletmódot és új kihívást jelent az egyetemi testkultúra átadásában. Az egyetemi testnevelő tanárok kezében van az utolsó esély arra, hogy szervezett keretek között segítsék a közoktatásban megkezdett testi nevelést, amely az érettségi után egészen más irányt venne (Bíróné, 2004). Kvalitatív kutatásunkban azokra a kérdésekre kerestük a választ, hogy milyen élményekkel rendelkeznek a hallgatók a mindennapos testnevelésről, valamint a testnevelők, sportvezetők és szervezők szemszögéből azt kutattuk, hogy tapasztalják-e a mindennapos testnevelés hatását, illetve mi volna a véleményük arról, ha ezt a modellt a felsőoktatásban is bevezetnék. Három felsőoktatási intézményben készítettünk interjúkat testnevelőkkel, sportért felelős vezetőkkel Kelet-Magyarországon. Emellett két fókuszcsoportos interjút készítettünk a Debreceni és Nyíregyházi Egyetem hallgatói körében. Jó gyakorlatként említhetjük az intézményi hallgatói vizsgálatokat, melyek rendszeresen felmérik a hallgatói bázist a sportolással, életmóddal, szokásaikkal kapcsolatos értékrendjükről, motivációjukról – hiszen az új, élményközpontú generáció a sportolás trendjének változásaira rendkívül érzékeny. A sportjátékok szerepe a legjelentősebb, hiszen ezeknek van a legnagyobb közösségteremtő erejük.