Author

Ujjtudatosság a számolásfejlesztésben óvodás-, illetve kisiskoláskorban

Ujjpercepciós, ujjtudatosságot fejlesztő gyakorlatok

ÖSSZEFOGLALÓ

Jelen tanulmányunkban olyan ujjpercepciós és ujjtudatossághoz kötődő elemi aritmetikai gyakorlatokat mutatunk be, amelyek együttesen és játékosan fejlesztik a számolási készségeket óvodás- és kisiskoláskorban. A kutatások alapján, ha az ujjgyakorlatokat játékosan, sokféle reprezentációval együtt tanítjuk, az jelentősebben megnövelheti a számolási készségek fejlődését, mintha bármely más aspektust önmagában alkalmaznánk. A tevékenységek kombinációja segíti a gyerekeket abban, hogy a különböző számreprezentációk között kapcsolatot teremtsenek. A tanulmány első részében ismertetjük azokat a tényezőket és kutatási eredményeket, amelyek alapul szolgáltak a gyakorlatok kialakításához. Mivel a feladatokban használandó készségterületek és kognitív összetevők, illetve azok fejlődése igen szerteágazó, a fő hangsúlyt az ujjtudatossági kutatások leírására helyeztük, miközben igyekeztünk megtartani a legszükségesebb egyéb összetevőket is.