Author

Új szemlélettel a hátrányos helyzetű diákokért

KNAUSZ IMRE – UGRAI JÁNOS (SZERK.): A PEDAGÓGIAI KULTÚRAVÁLTÁS LEHETŐSÉGEI. (PEDAGÓGIAI KULTÚRA SOROZAT 1.) MISKOLCI EGYETEMI KIADÓ, 2015.

IRODALOM

(n.n.) (é.n.): A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának története a kezdetektől 1999-ig. Letöltés: http://www.boon.hu/2007/01/bolcs.pdf (2016. 06. 23)

Vég Zoltán Ákos (2004): „A tanárképzés az egyetemeken perifériára szorított szakterület” – Interjú Mihály Ottóval. Educatio®. 13. 3. sz. 463-472.