Új kvalitatív értékelési módszer a vizuális nevelésben

IRODALOM

Golnhofer Erzsébet (2011): A fejlesztő értékelés és a személyre szabott pedagógia. In: Bartha Éva, Gaskó Krisztina, Golnhofer Erzsébet és Hegedűs Judit: Fejlesztő, támogató értékelés – de hogyan? Dobbantó program, tematikus füzetek. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány, Budapest, 7–15. Letöltés: http://fszk.hu/wp-content/uploads/2016/08/de-hogyan_fejleszto-tamogato-e... (2018. 11. 18.)

Groenendijk, T. és Haanstra, F. (2016). Evaluation der auf dem Kompetenzmodell basierenden visuellen Rubriken durch Lehrende und Schüler/ Schühlerinnen. In: Wagner, E.és Schönau, D. (szerk.): Common European
Framework for Visual Literacy- Prototype
. Waxmann, Münster.
300–318.

Groenendijk, T., Haanstra, F. és Kárpáti, A. (2017). Self-assessment in art education through a visual rubric.
Letöltés: http://vizualiskultura.elte.hu/en/tanulmanyok-konyvfejezetek (2018. 11. 18.)

Groenendijk, T., Haanstra, F. és Kárpáti, A. (2018). A new tool for developmental assessment based on the
Common European Framework of Reference for Visual Literacy – an international usability study.
International Journal of Education through Art (IJETA), 14. 3. sz., 353–378.

Kárpáti Andrea (2015): Vizuális nevelési modellek. In: Bodnár Gábor, Szentgyörgyi Rudolf (szerk.): Szakpedagógiai körkép III. Művészetpedagógiai tanulmányok. ELTE BTK Szakmódszertani Központ, Budapest. 149–168. Letöltés: http://metodika.btk.elte.hu/file/TAMOP_BTK_BMK_4.pdf (2018. 11. 18.)

Kárpáti Andrea és Pataky Gabriella (2016): A Közös Európai Vizuális Műveltség Referenciakeret. Neveléstudomány, 2016(1), 6–21. http://nevelestudomany.elte.hu/index.php/2016/04/a-kozos-europai-vizuali... (2018. 11. 18.)

Kárpáti Andrea (2014): Vizuális tanulás. Benedek András és Golnhofer Erzsébet (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből: tanulás és környezete. Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Tudományos Bizottság, Budapest. 193–215.

Kőrössy Judit (2009): A tanulói énkép formálódása és a tanári értékelés kapcsolata. Letöltés: http://ofi.hu/tudastar/
3-vitaforum/tanuloi-enkep (2018. 11. 18.)

Wagner, E. és Schönau, D. (szerk., 2016): Common European Framework for Visual Literacy- Prototype. Waxmann,  Münster.