Új irányzatok a zenei nevelésben – rögtönzés, komponálás, közösségi zenei alkotás

IRODALOM

Ábrahám Mariann (2013): A Zongorálom sikere külföldön. Parlando, 55. 3. sz.
Letöltés: http://www.parlando.hu/2013/2013-3/2013-3-23-AbrahamMariann-Zongoralom.htm
(2017. 08. 02.)

Bali János (2013): Bevezetés az avantgárdba. Editio Musica, Budapest.

Cabedo-Mas, A. és Díaz-Gómez, M. (2013): Positive musical experiences in education: music as a social praxis. Music Education Research, 15. 4. sz., 455-470.

Cornick, M. (1999): Piano Jazz I. Universal Edition, London.

Cziffra György (1983): Ágyúk és virágok. Zeneműkiadó, Budapest.

Dillon, S. (2005): El profesor de música como gestor cultural [A zenetanár mint kulturális menedzser]. Revista Electro´nica Complutense de Investigacio´n en Educacio´n Musical, 2. 3. sz., 1-10.

Gát József (1964): Zongorametodika. Zeneműkiadó, Budapest.

Gonda János (1996): A rögtönzés világa I–II–III. Editio Musica, Budapest.

Dr. Gyarmathy Éva (2011): A tehetség: fogalma, összetevői, típusai és azonosítása. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.

Hargreaves, D. J., Marshall A. M., és North, A. C.: (2003): Music education in the twentyfirst century: a psychological perspective. British Journal of Music Education, 20. 2. sz., 147-163.

Hunyadi Zsuzsanna (2008): A didergő király. Rózsavölgyi és Társa, Budapest.

Hunyadi Zsuzsanna (2011): A zeneértés alapjai – Zongoraiskola I. kötet. Aposztróf, Budapest.

Hunyadi Zsuzsanna (2012): A zeneértés alapjai – Zongoraiskola II. kötet. Aposztróf, Budapest.

Hunyadi Zsuzsanna (2014): Kreativitás a zenetanításban, Parlando, 56. 3. sz.
Letöltés: http://www.parlando.hu/2014/2014-3/2014-3-03-Hunyadi.htm (2017. 05. 28.)

Hunyadi Zsuzsanna (előkészületben): Zenei értékelés kompetenciája a zeneiskolai oktatásban egy felmérés tükrében. In: Váradi Judit (szerk.): Sokszínű Zenepedagógia. Debreceni Egyetem, Debrecen.

Kratus, John (1991): Growing with Improvisation. Music Educators Journal, 78. 4. sz., 35-40.

Major, Angela (2008): Appraising composing in secondary-school music lessons. Music Education Research. 10.
2. szám, 307-319.

Márkus Tibor (2001): Összefoglaló az „Improvizáció” kurzusairól. Parlando. 43. 1–2. sz., 7–11.o.

Turi Gábor (1999): A jazz ideje – Írások az improvizatív zene köréből. Osirirs, Budapest.
Letöltés: http://www.turigabor.hu/sites/default/files/A jazz ideje.pdf (2017. 08. 10.)

Philipp, Günter. (1984): Klavier-Klavierspiel Improvisation. VEB Deutscher Verlag für Musik, Leipzig.

Québec Education Program – Secondary Cycle Two – Arts/Music (2017).
Letöltés: http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/programmeFormation/secondaire2... (2017. 05. 26.)

Tusa Erzsébet (1989): Megtervezett véletlenek. Szerzői kiadás, Budapest.