TKA-melléklet

Magyarország 1997. szeptember 1-jén kapcsolódott be a Leonardo da Vinci programba. A rákövetkező három pályázati fordulóban 106 mobilitási projektet és 36 fejlesztő típusú (kísérleti) projektet indíthattak a magyar intézmények, és további 247 projektben vettek részt partnerintézményként. Mindezek eredményeképpen több mint 1100 személy külföldi szakmai gyakorlaton, illetve csereprogramokon vett részt. A pályázók számára megítélt támogatás együttesen meghaladta a kétmilliárd forintot.

A Tempus Közalapítvány keretén belül működő Leonardo Nemzeti Iroda szervezésében, Mártonfi György szakmai irányításával és mintegy tucatnyi szakértő bevonásával a közelmúltban sor került ezen időszak magyar projektjeinek átfogó értékelésére. A programértékelés elsősorban az alábbi kérdésekre összpontosított: milyen eredménnyel jártak a projektek, melyek azok az elemek, amelyek beépültek a hazai szakképzésbe, milyen tanulságokkal szolgált a program a további fejlesztések szempontjából. Nemzetközi szinten is elsőként került sor a partnerintézmények szerepének vizsgálatára.

A programértékelés központi eseményeként 2001. november 8-9-én nemzetközi konferenciát szervezett a Tempus Közalapítvány/Leonardo Nemzeti Iroda. Az értékelést végző szakértők a konferencián ismertették első ízben a programértékelés eredményeit. Az alábbiakban a programértékelések közül két tanulmányt teszünk közzé: az egyik a kommunikációs és információs technológiáknak a projektekben betöltött szerepét vizsgálja, a másik a projekteredmények terjesztésének, a disszeminációnak a kérdését járja körül. A programértékelés teljes anyaga 2002. január elejétől elérhető a http://www.tpf.iif.hu honlapcímen, illetve 2002 tavaszán várható a konferenciakötet megjelenése.