TKA-melléklet

Magyarország 1997. szeptember 1-jén kapcsolódott be az Európai Unió szakképzési együttműködési programjába, a Leonardo da Vinci programba. A Tempus Közalapítvány keretén belül működő Leonardo Nemzeti Iroda szervezésében, Mártonfi György szakmai irányításával és mintegy tucatnyi szakértő bevonásával a közelmúltban sor került ezen időszak magyar projektjeinek átfogó értékelésére.

Az értékelést végző szakértők a 2001. november 8-9. között rendezett nemzetközi konferencián ismertették első ízben a programértékelés eredményeit.

Az Új Pedagógiai Szemle januári számában olvashatták Kárpáti Andrea tanulmányát, mely az információs és kommunikációs technológiák Leonardo projektekben betöltött szerepéről szólt, valamint Tót Éva elemzését a projekteredmények terjesztésének, a disszeminációnak kérdéséről.

Az alábbiakban a programértékelés eredményei közül két újabb tanulmányt teszünk közzé: Imre Anna írását a Leonardo projektek termékeiről és Mártonfi György zárótanulmányát.

A programértékelés teljes anyaga 2002 márciusától elérhető a http://www.tpf.iif.hu honlapcímen, illetve 2002 tavaszán várható a konferenciakötet megjelenése.