Tévképzetek és fogalmi váltások – Hogyan változik a tanulók természettudományos világképe?

IRODALOM

Bessenyei György (1953): Magyarság [1778]. In: Bessenyei György válogatott művei. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest.

B. Németh Mária (2003): A természettudományos műveltség mérése. Magyar Pedagógia, 103. 4. sz., 499–526.

Csapó Benő, Korom Erzsébet és Molnár Gyöngyvér (2015): A természettudományi tudás online diagnosztikus
értékelésének tartalmi keretei.
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest.
Letöltés: http://www.edu.u-szeged.hu/~csapo/publ/2015_Termeszettudomany_framework.pdf (2018. 01. 08.)

Csapó Benő (1998): Az iskolai tudás. Osiris Kiadó, Budapest.

Hanczár Gergely (2007): Tudomány-ezotéria-áltudomány tengely (blogbejegyzés).
Letöltés: http://oktatasfilozofia.blog.hu/2007/12/28/tudomany_ezoteria_altudomany_... (2018. 01. 20.)

Hanczár Gergely és Blum Szilárd (2010): Tudomány-ezotéria-áltudomány tengely. Magánkiadás – Underground Kiadó, Budapest.

Dudás Edit, Farsang Andrea és Kádár Anett (2012): Mégis forog a Föld? – Tévképzetek a földrajzban. A Földrajz Tanítása, 20. 3. sz., 8–20.

Juhász Dóra (2015): Melyik életkorban a leghatékonyabb az implicit tanulás? Iskolakultúra, 25. 7-8. sz., 117–124.

Korom Erzsébet (1997): Naiv elméletek és tévképzetek a természettudományos fogalmak tanulásakor. Magyar Pedagógia, 97. 1. sz., 19–40.

Korom Erzsébet (1998): Az iskolai tudás és a hétköznapi tapasztalat ellentmondásai. In: Csapó Benő (szerk):
Az iskolai tudás. Budapest, Osiris Kiadó.
Letöltés: http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/11931/1/CsBeno_Iskolai_tudas_2002.pdf (2018. 01. 08.)

Malmos Edina és Revákné Markóczi Ibolya (2015): Biológia fogalmakhoz kapcsolódó tévképzetek vizsgálata
szóasszociációs módszerrel. Iskolakultúra, 25. 5–6. sz., 190–199.

Molnár Gyöngyvér és Csapó Benő (2003): A képességek fejlődésének logisztikus modellje. Iskolakultúra, 13. 2. sz., 57–69. Letöltés: http://www.edu.u-szeged.hu/~csapo/publ/LogModell.pdf (2018. 04. 08.)

Nahalka István (1998): Egy figyelemreméltó, sőt figyelmeztető könyv az iskolai tudásról. Iskolakultúra, 8. 8. sz., 109–116.

Nahalka István (2013): Konstruktivizmus és nevelés. Neveléstudomány, 1. 4. sz., 21–33.

Radnóti Katalin és Nahalka István (szerk., 2002): A fizikatanítás pedagógiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Radnóti Katalin és Nahalka István (szerk., 2014): A természettudomány tanítása. Mozaik Kiadó, Szeged.

Sójáné Gajdos Gabriella és Tóth Zoltán (2017): Általános iskolai és gimnáziumi tanulók levegőszennyezéssel kapcsolatos tudásszerkezetének vizsgálata szóasszociációs módszerrel. Magyar Kémikusok Lapja, 72. 2. sz.,44–49. Letöltés: http://epa.oszk.hu/03000/03005/00013/pdf/EPA03005_MKL_2017_02_044-049.pdf
(2018. 04. 08.)

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez.
Negyedik, javított változat. Letöltés: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato... (2018. 04. 08)