Author
Author

Testnevelő mentortanárok mindennapos testneveléssel kapcsolatos attitűdjének vizsgálata személyiségük, énhatékonyságuk és intézményük szervezeti kultúrája tükrében

TARTALOM

Kutatásunkban testnevelő mentortanárok mindennapos testneveléssel kapcsolatos attitűdjeit vizsgáltuk személyiségük, énhatékonyságuk és intézményük szervezeti kultúrájának összefüggésében. Fő célunk a mindennapos testnevelés bevezetésével kapcsolatos attitűdök formálódásában szerepet játszó háttérváltozók feltárása volt.

120 testnevelő mentortanárnak küldtük ki online link formájában a kérdőíveket, a kitöltési arány 61%. A kitöltők 57,5%-a férfi, átlagéletkoruk közel 50 év. 89% középiskolai testnevelő tanár végzettségű, s átlagosan 24 éve tanítanak. Kötelező óraszámukból átlagosan 21 órát tesz ki a testnevelés tanítása. Az általános demográfiai kérdések mellett a pedagógiai munkájukkal és a mindennapos testnevelésórák bevezetésével kapcsolatban is megkérdeztük őket. 75,4% támogatja a mindennapos testnevelés bevezetését, 20,5% ambivalens, míg kevesen (4,1%) ellenzik.

Eredményeink rámutatnak, hogy a mindennapos testnevelés bevezetésével való egyetértést kis mértékben, de együttesen szignifikánsan befolyásolja az észlelt tanári énhatékonyság szintje és a testnevelés és sport kiemelt területként való azonosítása az iskolában. A mindennapos testnevelés bevezetésével kapcsolatos elégedettség közel 25%-ban magyarázható a tanári énhatékonyság és a tantestületi hatékonyság magas fokával, valamint az iskolai szervezeti kultúra magas szintjével is. A személyiségdimenziók és a szakmademográfiai tényezők nem játszottak szerepet az attitűdök alakulásában.

A kutatás korlátait jelentette az alacsony kitöltési arány, kontextuális hatások, valamint a szociális megfelelés feltételezhető igénye. A válaszadók egyéni motiváltsága jelentősen befolyásolhatta a beérkező válaszok számát.