Tanulok embernek lenni

Digitális történetmesélés a Zöld Kakasban

IRODALOM

Ádám György (2001): A tudattalan reneszánsza. Magyar Tudomány, 46. 10. sz. Letöltés: http://www.matud.iif.hu/01okt/adam.html (2019.01. 04.)

A Zöld Kakas Líceum Szakgimnázium, Gimnázium és Általános Iskola pedagógiai programja.
Letöltés: http://www.zoldkakas.hu/wp-content/uploads/zold-kakas-liceum-ped-prog.pdf (2019. 01. 04.)

Sigmund Freud (1997): Pszichoanalízis – Öt előadás 1909-ben, a Worcesteri Clark Universityn. Kossuth, Budapest. Letöltés: http://mek.oszk.hu/01100/01160/html/ (2019. 01. 04.)

Sigmund Freud (1994): Bevezetés a pszichoanalízisbe. Tálentum, Budapest.

Carl Gustav Jung (2002): A gyakorlati pszichoterápia kérdései. In: Üő.: A pszichoterápia gyakorlata. Scolar,
Budapest.

Ullmann Tamás (2017): Hogyan működik a tudattalan?. In: Kovács Gábor (szerk.): Working Papers in Philosophy 2017/2. Letöltés: https://fi.btk.mta.hu/images/2017_02_ullmann_tamas_hogyan_mukodik_a_tuda... (2019. 01. 04.)