Author

Tanórán kívüli tanulás az általános iskolában

IRODALOM

Andrews, K. (2001): Extra Learning. New Opportunities for the out of school hours. Kogan Page, London.

Bocsi Veronika (2015): Különórák és szabadidő az általános iskolákban. In: Imre Anna (szerk.): Eredményesség és társadalmi beágyazottság. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 135–156.

Bocsi Veronika (2012): Az idő a campusokon. Belvedere Meridionale, Szeged.

Kaye, N., D’Angelo, A., Ryan, L. és Lőrinc, M. (2017): Early School Leaving: Risk and Protective Factors. Findings from the RESL.eu international survey. Letöltés: http://resleu.uk/wp-content/uploads/2017/11/Publication-4-final-version.pdf (2018. 09. 10.)

Eccles, J. (2005): The Present and Future of Research on Activity Settings as Developmental Contexts.
In: Mahoney és mtsai (szerk.): Organized Activities as Conexts of Development. Extracurricular Activities,
After-school and Community Programs
. Lawrence Erlbaum Associates, Inc, Mahwah, New Jersey.

European Commission (2015): Schools policy. A whole school approach to tackling early school leaving. Policy messages. European Commission. Directorate-Generalfor Education and Culture, Brussels.

Finn, J. D. (1989): Withdrawing from School. Review of Educational Research, 59., 2. sz., 117–142.

Fűz Nóra (2017): Iskolán kívüli színterek az általános iskolai oktatásban. Magyar Pedagógia, 117. 2. sz., 197–220.

Halász Gábor (2009): Tanulás, tanuláskutatás, oktatáspolitika. Pedagógusképzés, 7. 2–3. sz., 7–36.

Horváth H. Attila (2011): Informális tanulás. Gondolat Kiadó, Budapest.

Imre Anna (szerk., 2015): Eredményesség és társadalmi beágyazottság. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest.

Kereszty Zsuzsa (2008): Otthonos iskola. 6–14 éves gyerekek jólléte az iskolában; szempontok, szervezeti keretek, terek, szolgáltatások. Kézirat.

Mahoney, J. L., Larson, R.W., Eccles, J.S. (2005): Organized Activities as Developmentel Contexts for Children and Adolescents. In: Mahoney és mtsai (szerk., 2005): Organized Activities as Conexts of Development. Extrecurricular Activities, After-school and Community Programs. Lawrence Earlbaum Associates, Inc.

McCombs, J., Whitaker, A. és Yoo, P. (2017): The Value of Out-of-School Time Programs. Perspetcives (RAND Corporation).

Miller, B. M. (2003): Critical Hours: Afterschol Programs and Educational success. Nellie Mae Educational Foundation, Quincy (Massachusetts).

Nagy Mária (2002): Tanulók, munkaterheik és iskolai eredményességük. Új Pedagógiai Szemle, 52. 12. sz.

Nahalka István (2003): Túl a falakon. Gondolat Kiadói Kör, ELTE, Budapest (Oktatás-módszertani Kiskönyvtár).

OECD (2015): Skills for Social Progress. The Power of Social and Emotional Skills.

Páskuné Kiss Judit (é.n.): Tanórán kívüli iskolai és iskolán kívüli programok a tehetséggondozásban. MATEHETSZ, Budapest.

Pusztai Gabriella (2009): A társadalmi tőke és az iskola. Kapcsolati erőforrások hatása az iskolai pályafutása. Új Mandátum Kiadó, Budapest.

Patall, E. A. Cooper, H. és Allen, A. B. (2010): Extending the School Day or School Year: A Systematic Review of Research (1985–2009). Review of Educational Research, 80., 3. sz., 401–436.

Vandell, D. L., Shumow és L. Posner, J. (2005): After-school programs for Low-Income Children: differences in program quality. In: Mahoney, J. L., Larson, R.W. és Eccles, J. S. (szerk.): Organized activities as context for development. Extracurricular Activities, After-School and Community Programs. Psychology Press, Hove.