Author
Author

Tanítjuk vagy tanuljuk a demokráciát?

Egy felmérés és tanulságai

IRODALOM

Csákó Mihály (2004): Ifjúság és politika. A politikai szocializáció kutatásáról. Educatio, 13. 4. sz.

Csákó Mihály (2011): Állampolgárokat nevel-e az iskola? In: Bauer Béla és Szabó Andrea (szerk.): Arctalan (?) nemzedék. Ifjúság 2000−2010. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest.

Csákó Mihály (2018): Politikai szocializáció serdülőkorban. Metszetek, 7. 3. sz.,, 27–42. Letöltés: http://metszetek.unideb.hu/files/metszetek_201803_07_csako.pdfhttp://met... (2019. 04. 23.)

Csapó Benő (2000): Az oktatás és a nevelés egysége a demokratikus gondolkodás fejlesztésében. Új Pedagógiai Szemle, 50. 2. sz., 24–34. o.

Eurydice (2012): Citizenship Education in Europe. Education, Audiovisual and Culture Executive Agency.

Eurydice (2017): Citizenship Education at School in Europe 2017. Eurydice Report. Education, Audiovisual and Culture Executive Agency.

Eurydice (2018): Citizenship Education at School in Europe 2018. Eurydice Report. Education, Audiovisual and Culture Executive Agency.

Falus Katalin, Jakab György és Vajnai Viktória (szerk., 2005): Hogyan neveljünk demokráciára? Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Falus Katalin és Jakab György (2006): Aktív állampolgárságra nevelés. In: Demeter Kinga (szerk.): A Kompetencia. Országos Közoktatási Intézet. Budapest.

Furlong, A. és Cartmel, F. (2007): Young People And Social Change. Open University Press, New York.

Fülöp Márta (2009): A együttműködő és versengő állampolgár nevelése. Iskolakultúra, 19. 3–4. sz.

Gábor Kálmán és Jancsák Csaba (szerk., 2006): Ifjúságszociológia. Belvedere Meridionale, Szeged.

Gazsó Ferenc és Stumpf István (szerk., 1995): Vesztesek – Ifjúság az ezredfordulón. Ezredforduló Alapítvány, Budapest.

Kadlót Tibor (2016): Az Y-generáció politikai értékrendje Magyarországon és a régióban. A Millennial Dialogue nemzetközi ifjúságkutatás magyar eredményei regionális összehasonlításban. Policy Solutions, Budapest.
Letöltés: https://www.policysolutions.hu/userfiles/elemzes/242/y_generacio_politik... (2019. 11. 27.)

Kalocsai Janka (2014): Demokratikus attitűdök a hazai közoktatásban. Educatio, 23. 2. sz. Felsőoktatási expanzió 327–335. o.

Kaposi József (2016): Állampolgárságra, demokráciára nevelés. Történelemtanítás [Online]. 06-03-02.
Letöltés: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/02/kaposi-jozsef-allampol... (2019. 11. 23.)

Kerr, David (2008): Hatást gyakorolni a világra. Új Pedagógiai Szemle, 58. 11–12. sz.

Kinyó László (2009): Nemzetközi és magyarországi állampolgáriműveltség-kutatások. Magyar Pedagógia, 109. 4. sz.

Körösényi András (2004): Kormányzati rendszerek. In: Gyurgyák János (szerk., 2004): Mi a politika? Bevezetés a politika világába. Osiris, Budapest.

Mátrai Zsuzsa (1999): In transit. Civic education in Hungary. In: Torney-Purta, J., Schwille, J. és Amadeo, J. (szerk.): Civic education across countries: Twenty-four national case studies from the IEA Civic Education Project. IEA, Amsterdam.

Oross Dániel (2013): Társadalmi közérzet, politikához való viszony. In: Székely Levente (szerk.): Magyar Ifjúság 2012 tanulmánykötet. 2013 Kutatópont. Letöltés: https://kutatopont.hu/files/2013/09/Magyar_Ifjusag_2012_tanulmanykotet.pdf (2019. 11. 23.)

Rapos Nóra, Gaskó Krisztina, Kálmán Orsolya és Mészáros György (2011): Az adaptív-elfogadó iskola koncepciója. Letöltés: http://mek.oszk.hu/13000/
13021/13021.pdf (2019.11.27.)

Reference framework of competences for democratic culture. Volume 1–3. Council of Europe, 2018.
Volume 1 – Context, concepts and model. Letöltés: https://rm.coe.int/prems-008318-gbr-2508-reference-framework-of-competen... (2019. 11. 08.)
Volume 2 – Descriptors of competences for democratic culture. Letöltés: https://rm.coe.int/prems-008418-gbr-2508-reference-framework-of-competen... (2019. 11. 08.);
Volume 3 – Guidance for implementation. Letöltés: https://rm.coe.int/prems-008518-gbr-2508-reference-framework-of-competen... (2019. 11. 08.)

Szabó Ildikó és Örkény Antal (1998): A tizenévesek politikaképe. Minoritás Alapítvány, Budapest.

United Nations (2016): Youth Civic Engagement: United Nations World Youth Report. New York. Letöltés: https://issuu.com/undesa-dspd/docs/
world_youth_report_civic_engagement (2019. 11. 09.)

Zsolnai Anikó (2009): Értékek és értékpreferenciák az európai és a magyar közoktatásban. Iskolakultúra, 19.
10. sz., 3–12.