Author

Szerkesztői jegyzet

Kiss Endre, lapunk szerkesztőbizottságának tagja és tiszteletbeli elnöke tagságáról lemondott, tíz éves bizottsági elnöki munkáját ezúton is köszönjük.

 

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2013 októberétől kezdődően felmérést indított a magyarországi pedagógiai, neveléstudományi lapokkal, folyóiratokkal kapcsolatos ismeretekről, igényekről és véleményekről.

Köszönjük olvasóink igen tanulságos válaszait, melyek közül bemutatunk néhányat:

Milyen küllemű lapot olvasna szívesen?

■ 
„Nem a küllem a döntő – legyen egyszerű –, a tartalomra költsenek.”

■ 
„Színes, jól tagolt. Az elmélet-gyakorlat egyensúlyban legyen, vagy inkább a gyakorlat legyen hangsúlyosabb.”

■ 
„Szinte kizárólag képernyőn olvasok ilyen lapokat, ezért az lenne fontos, hogy ne a papíralapú lapok beszkennelt változatát kelljen olvasnom. Különösen a többhasábos formátumot kényelmetlen képernyőn olvasni.”

Milyen témákról olvasna szívesen?

■ 
„Központi oktatáspolitika stratégiájáról. Jelenleg az oktatásban zajló kutatásokról, felmérésekről, nemzetközi és hazai szakmai kérdésekről. A valóságban megtapasztalt esetekről és problémákról, valamint azok megoldási lehetőségeiről. A társtudományok és a pedagógia együttműködéséről. Szakmai újításokról, új kísérletekről, számítástechnikai programok használatáról. Egy-egy pedagógus véleményéről és élményéről. Iskolai problémákról őszintén. Humoros írásokat, eseteket.”

■ 
„Hazai és külföldi jó gyakorlatokról, módszertani újításokról, jogszabályi változásokról, nemzetközi és hazai kutatások eredményeinek felhasználhatóságáról, új és a gyakorlatban bevált tanulási módszerekről, konfliktuskezelésről, sikeres csapatépítésről, oktatásirányítás elképzeléseiről, hátrányos helyzetű tanulókról, tehetséggondozásról, fejlesztési ötletekről, motivációról, részképesség-zavarokról, pedagógiai dilemmákról, pedagógus életutakról, iskolákról és iskolai könyvtárakról, minőségfejlesztésről, projektekről.”

■ 
„Tartalmát tekintve gyakorló pedagógusok napi tapasztalatait, munkájukkal kapcsolatos ötleteiket, gyermekek véleményét (szerkesztés nélkül) szívesen olvasnám. Szakmai konferenciákról szóló tájékoztatókat, beszámolókat, programokkal kapcsolatos tájékoztatást, lehetőségeket szakmai pályázatokra stb.”

■ 
„16 éves tankötelezettség várható hatásai és feladatai az oktatás szereplőire nézve. Mennyire reális a mindennapos testnevelés a középiskolákban, mi a pozitív és mi a negatív hozadéka. Felnőttoktatás kérdései a különböző szinteken és területeken. Átjárhatóság kérdései az új tantervek tükrében. Szakképzés reális helyzete. Új andragógiai kutatási eredmények. A funkcionális analfabetizmus újabb szintjei és leküzdési lehetőségei.”

Hogyan segíthetné az Ön pedagógusi munkáját egy ilyen típusú lap? Mit kellene tartalmaznia ahhoz, hogy hasznos legyen az Ön számára?

■ 
„A legfontosabb az ismeretszerzés. A konkrét pedagógiai gyakorlatomat nem feltétlenül befolyásolná (ahhoz átütő erejűnek kellene lennie), inkább a látókörömet szélesíthetné.”

■ 
„Használható, alkalmazható, továbbgondolható mintákat.”

■ 
„Gyakorlatban hasznosítható konkrét leírásokat.”

■ 
„Eleven, érzékeny pedagógiai kultúrát közvetítő lapra vágyom, ami egyaránt reagál/reflektál mind a múltbéli, mind a kortárs pedagógia jelenségeire, az iskola világára. Felfedez, közvetít, értelmez. Hírt hoz és hírt visz!”

Írna-e szívesen pedagógiai lapba? Ha igen, miről? Ha nem, miért nem?

■ 
„Mivel az előkészített, korrektúrázott cikkemet végül mégsem tették bele az ÚPSZ-ba, nem foglalkoznék ilyesmivel többet feleslegesen.”

■ 
„Szívesen írnék a középiskolák világának (nem elit iskola) valóságáról. Szívesen írnék a felnőttoktatás lehetséges eredményeiről és a korszerű elvek és gyakorlatok megvalósításáról. Azért, mert hátha végre igaz képet kapnának azok, akik döntenek bizonyos kérdésekről, hogy másoknak is megmutatva kétkedéseinket, küzdelmeinket és eredményeinket, közösen gondolkodhassunk kollégáinkkal.”

■ 
„Egyszer is elég belehalni a történeteinkbe, nem még! Na, de félre a tréfát(?), az eseményeket – bármilyen pedagógiai folyamatot, vergődést, kilátástalanságot, nagyszerűségeket, építkezést és váratlanságot – a maguk teljességében, életszerűségében megragadni, nehéz műfaj... Kitűnő emlékezet (vagy hozzásegítő technika) és rendkívüli őszinteség kell hozzá minimum követelményként, a TÖBBIRŐL nem is beszélve…”

 

A kérdőív továbbra is elérhető az OFI honlapján:

http://www.ofi.hu/hirek-aktualitasok/kerdoiv-kiadvanyokrol