Author

Szerkesztői jegyzet

A Szerkesztőbizottság két tagja lemondott a tagságáról, Hunyady Györgynének és Zsadányi Lászlónak köszönjük a lap megújításában nyújtott segítségüket, helyüket az SZB-ben az Magyar Pedagógiai Társaság két új delegáltja vette át. 

Néhány szót fűznék a lapszám első írásához. Amikor Rézműves Mihályné 1968-ban, mint fiatalasszony, a hodászi cigánytelep mögött, a kukoricatáblák előtt a telepi kisgyermekeknek egy kis füves teret körbekerített egy madzaggal, a lehető legpraktikusabb okokból, hogy akkor ez itt egy óvoda, a mi óvodánk, a mi cigány gyermekeink óvodája, vegye észre ezt mindenki, kívül és belül, alighanem a világ egy kicsit megváltozott. Ez a jelenet számomra a hazai cigány pedagógia születésének a pillanata. S ezzel egyúttal a magyar neveléstörténet jeles eseménye is. Nekem ez épp olyan fontos, értékes emlék, mint az első bencés kolostoriskola a magyar középkor hajnalán. Ennek a jelenetnek az értelme és értelmezése alighanem sokat segítene mindazoknak, akiknek gondja a romák iskoláztatása, iskolai pályafutása, emberi, egyéni, közösségi sorsa. Az új tanévre gondolva azt kívánom mindannyiunknak, bár a hodászi óvodaalapító madzag rég elfoszlott, legyen bátorságunk akár ilyen madzagos egyszerűséggel, leleményességgel, bátorsággal teret alakítani gyermekeink közösségeinek.

A továbbiakban nem lesz túl gyakori, hogy a szerkesztő értelmezi a lap írásait, ezt olvasóinktól várjuk, kérjük, azt ígérve, hogy ha jönnek a kommentárok lapunk írásaihoz, akkor helyük is lesz, ahol megjelenhetnek.

A pedagógia mint elmélet kicsit olyasféle, mint a művészetelmélet művek nélkül. Ez a pedagógiai gondolkodás örök hátránya. Ám volna egy előnye is, mellyel élhetne, hogy azok a személyek, akik ennek a szinte láthatatlan pedagógiai folyamatnak a szereplői, hősei vagy éppen áldozatai, maguk is tudnak beszélni és írni. Pedagógiai jelenetek rovatunkban a cselekvő, az önmagukra reflektáló pedagógusok, diákok, szülők, és az őket élőben szemügyre venni bátor megfigyelők írásait várjuk.

Takács Géza

 

Következő lapszámunk szeptember végén jelenik meg.