Author

Szemelvények az utóbbi tíz év iskolai testnevelés-oktatását szabályozó európai tantervi irányzatokból

Következtetések a mindennapos testnevelés tartalmi fejlesztése érdekében

IRODALOM

2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 27. § (11)

Szlovákia tanterve – 245/2008 tv. Letöltés: http://torvenytar.sk/zakon-249 (2018. 06. 01.)

Luxemburg testneveléstanterve – Ministère de l’Education Nationale et de la Formation professionnelle (2009): Education physique et sportive. Standards und Kompetenzen für den Sportunterricht [Physical and sports education: Standards and competencies for physical education]. MENFP: Luxembourg.

Görögország testneveléstanterve – Directorate of Physical Education. Ministry of Education, Research and Religious Affairs (2016)

Skócia tanterve – Letöltés: https://www.education.gov.scot/scottish-education-system/policy-for-scot...(building-from-the-statement-appendix-incl-btc1-5)/What%20is%20Curriculum%20for%20Excellence (2018. 05. 10.)

Finnország magtanterve – Letöltés: http://www.oph.fi/download/174369_new_National_core_curriculum_for_basic... (2018. 11. 17.)

Presidential Degree F.12/879/88413/C1/2010. Official Gazette of the Greek Republic 1139/B/28-7-2010. “PE curricula in Daily and EAEP primary schools”. Athens.

Presidential Degree 8561/D2/2015. Official Gazette of the Greek Republic 197/B/23-1-2015. “PE Curricula for Upper Secondary Education”. Athens.

 

Abels, K., Bridges, J. M. (2010): Teaching movement education: foundations for active lifestyles. Human Kinetics, Champaign: Illinois.

Antala, B., Seman, F. és Smolenáková, N. (2015): The development of school physical education in the territory of slovakia. In: History of Physical Education in Europe II. FIEP, 81–97.

Blom, A., Tammelin, T., Laine, K., és Tolonen, H. (2018): Bright spots, physical activity investments that work: the Finnish Schools on the Move programme. Br J Sports Med 52. 13. sz., 820–822.

Bognár József és Révész László (2009): Testnevelés tantervek. In: Szatmári Zoltán (szerk.): Sport, életmód, egészség. Akadémiai, Budapest. 668–672.

Boronyai Zoltán, Király Tibor, Pappné Gazdag Zsuzsanna és Csányi Tamás (2015): Mozgásfejlesztés, ügyességfejlesztés mozgáskoncepciós megközelítésben. Testnevelés Módszertani Könyvek (Csányi Tamás főszerk.) Magyar Diáksport Szövetség, Budapest.

Boronyai Zoltán, Kovács Katalin és Csányi Tamás (2014): A taktikai gondolkodás fejlesztésének lehetőségei a játékoktatásban. Módszertani kézikönyv a csapatlabdajátékok iskolai oktatásához. Testnevelés Módszertani Könyvek (Csányi Tamás főszerk.) Magyar Diáksport Szövetség, Budapest.

Bunker, D., és Thorpe, R. (1982): A model for the teaching of games in secondary schools. Bulletin of physical education18. 1., 5–8.

Crum, B. (1994): A critical review of competing physical education concepts. In: Mester (Ed.) Sport Science in Europe 1993. Current and Future Perspect. Meyer & Meyer, Aachen. 516–533.

Csányi Tamás és Révész László (2015): A testnevelés tanításának didaktikai alapjai – Középpontban a tanulás.

Magyar Diáksport Szövetség, Budapest.

Csányi Tamás és Kaj Mónika (2017): A 2015/2016. tanév országos fittségmérési eredményei a nemzeti egységes tanulói fittségi teszt (NETFIT®) alapján. Egészségfejlesztés, 58. 4. sz., 32–34.

Directorate of Physical Education. Ministry of Education, Research and Religious Affairs (2016): Analysis of the Greek PE Curricula.  SHA P. E. Project analysis, Athens.

European Commission/EACEA/Eurydice (2013): Physical Education and Sport at School in Europe – Eurydice Report. Luxembourg, Publications Office of the European Union. Letöltés: https://eurydice.org.pl/wp-content/uploads/2014/11/150EN.pdf (2019. 05. 02.)

Griffin, L. L., és Butler, J. (2005): Teaching games for understanding: Theory, research, and practice. Human Kinetics, Champaign:Illinois..

Hamar Pál (1998): A testnevelés tartalmi korszerűsítésének nemzetközi trendjei a közoktatásban. Új Pedagógiai Szemle, 48. 4. sz., 48–56.

Hamar Pál (2016): A testnevelés tantervelmélete. Eötvös József, Budapest.

Hamar Pál és Karsai István (2017): A testnevelés tartalmi korszerűsítésének ideája. Testnevelés és Pedagógia, 2. 2. sz. 10–14.

Hardman, K. (2000): Comparative PE and Sport, In International Council of Sport Science and Physical Education. (Edt.) VADEMECUM. Directory of Sport Science, Berlin, 66–70.

Hardman, K., Murphy, C., és Tones, S. (2014): World-wide survey of school physical education; final report. UNESCO – NWCPEA, Paris. Letöltés: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000229335
(2019. 05. 20.)

Harvey, S., és Jarrett, K. (2014): A review of the game-centred approaches to teaching and coaching literature since 2006. Physical Education and Sport Pedagogy19. 3. sz., 278–300.

Howell, R; Howell, M, L., Toohey, D. és Toohey, M. D. (1979): Methodology in Comparative Physical Education and Sport. Stipes Publishing Co., Champaign, Illinois.

Huszár Ágnes (2003): Egy magyar és egy amerikai testnevelési tantervi dokumentum összehasonlító elemzése. Módszertani lapok. Testnevelés 10. 3. sz. 22–26.

Király Anita, Kaj Mónika, Hernádi Ádám, Kälbli Katalin és Csányi Tamás (2018): A magyar 1018 éves tanulók egészségközpontú fittségi állapota (2018). Kutatási jelentés a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (NETFIT) 2017/2018. tanévi országos eredményeiről. Magyar Diáksport Szövetség, Budapest. 

Kovač, M., Jurak, G. és Starc, G. (2016): Analysis of the physical education curriculum in Slovenia. Report of the SHA. P. E. Erasmus+ Project.

Kurz, D. (2000): Die pädagogische Grundlegung des Schulsports in Nordrhein-Westfalen [The pedagogical foundation of Physical Education in North Rhine-Westphalia]. In Landesinstitut für Schule und Weiterbildung (Ed.), Erziehender Schulsport. Pädagogische Grundlegung der Curriculumrevision in Nordrhein-Westfalen [Educating Physical Education. Pedagogcal foundation of the curriculum revision in North Rhine-Westphalia]. Kettler, Bönen. 9–55.

McLennan, N., és Thompson, J. (2015): Quality physical education (QPE): Guidelines for policy makers. UNESCO Publishing.

Naul, R. (2003): Concepts of Physical Education in Europe. In: Physical Education: Deconstruction and Reconstruction – Issues and Directions, Hofmann, Schorndorf. 35–52.

Onofre, M., Marques, A., Moreira, R., Holzweg, M., Repond, R. M., és Scheuer, C. (2012): Physical education and sport in Europe: From individual reality to collective desirability (Part 1). International Journal of Physical Education49. 2. sz., 31–35.

Presidential Degree 8561/D2/2015. Official Gazette of the Greek Republic, 197/B/23-1-2015. “PE Curricula for Upper Secondary Education”. Athens.

Presidential Degree F.12/879/88413/C1/2010. Official Gazette of the Greek Republic, 1139/B/28-7-2010. “PE curricula in Daily and EAEP primary schools”. Athens.

Rétsági Erzsébet (2004): A testnevelés tantárgypedagógiája. Dialóg-Campus, Budapest–Pécs.

Rétsági Erzsébet és Csányi Tamás (2014): Nemzeti Alaptanterv 2012: Testnevelés és Sport Műveltségi terület – az iskolai testnevelés új kihívásai. Magyar Sporttudományi Szemle, 15. 3. sz., 32–36.

Rétsági, E., Morvay-Sey, K. és Csányi, T. (2015): History and development of the hungarian school physical education. In: History of Physical Education in Europe I. FIEP, 93–114.

Révész László és Bognár József (2005): Az úszás helye és szerepe a tantervekben. Magyar Sporttudományi Szemle,
6. 23. sz., 46.

Révész László és Csányi Tamás (2015): Az iskolai testnevelés és sport tudományos alapjai: összefoglaló tanulmány az I. kötethez. In: Szerk.: Révész László és Csányi Tamás: Tudományos alapok a testnevelés tanításához I. kötet: Szemelvények a testnevelés, a testmozgás és az iskolai sport tárgyköréből. Társadalom-, természet- és orvostudományi nézőpontok. Magyar Diáksport Szövetség, Budapest. 9–35.

Salvara M. I., Bognár J. és Biró N. E. (2002): Elementary school physical education curriculum in Greece. International Journal of Physical Education, 39. 3. 29–37.

Scheuer, C. (2014): Innovative concepts in Physical Education in Luxembourg. In: M.-K. Chin és C. R. Edginton: Physical Education and Health. Global Perspectives and Best Practice. Sagamore Publishing, Urbana, IL. 281–296.

Scheuer, C. (2016): Analysis of the national curriculums for physical education in Luxemburg. - SHA P. E. Project analysis.

Siedentop, D., Hastie, P. A. és Van der Mars, H. (2011): Complete guide to sport education. Human Kinetics, Champaign:Illinois.

Šimonek, J., Halmová, N. és Kanásová, J. (2009): The Impact of the New School Act on the Curricula in Physical and Sport Education in Slovak Schools. Paper, 5th FIEP European Congress/2nd Serbian Congress of PE Teachers. Niš, Serbia, September 23–26.

Szakály Zsolt, Bognár József., Lengvári Balázs. és Koller Ákos (2018): Effects of daily physical education participation on the somatic and motoric development of young students. Hungarian Educational Research Journal (HERJ) 8: 2. 24–38.

Szakály Zsolt, Ihász Ferenc, Konczos Csaba, Fügedi Balázs, Bognár József (2016): Body composition and the level of fitness in 10 to 14-year-old girls in western Hungary: the impact of the new PE curriculum. Biomedical Human Kinetics 8. 1. sz., 95–102.

Vass Zoltán, Molnár László, Boronyai Zoltán, Révész László és Csányi Tamás (2015): Zöld könyv. A Testnevelés az Egészségfejlesztésben Stratégiai Intézkedések (T.E.S.I. 2020) szakpolitikai stratégia helyzetelemző tanulmánya. Magyar Diáksport Szövetség, Budapest.

Vass, Z. (2016): Meta-analysis of the National Core Curriculums in Physical Education. (Greece, Hungary, Luxemburg, Lithuania, Netherland, Germany) - SHA P.E. Project analysis, Bp.

Vass, Z., Boronyai, Z., Csányi, T. and the SHA. P. E Project Partners (2016): European Framework of Quality Physical Education (EFQPE). Hungarian School Sport Federation, Budapest.

Vlček, P. (2016): Comparative physical education some methodological considerations from social science perspective. In: Proceedings of the 10th International Conference on Kinanthropology. Masaryk University, Brno. 13–22.

Welk, G. J., Saint-Maurice, P. F., Csányi, T. (2015): Health-Related Physical Fitness in Hungarian Youth: Age, Sex, and Regional Profiles. Research Quarterly for Exercise and Sport 86. S1, 45–57. 

Yli-Piipari, S. (2014): Physical education curriculum reform in Finland. Quest, 66. 4. sz., 468–484.