Author

Szemelvények az utóbbi tíz év iskolai testnevelés-oktatását szabályozó európai tantervi irányzatokból

Következtetések a mindennapos testnevelés tartalmi fejlesztése érdekében

ÖSSZEFOGLALÓ

A testnevelés tantárgy szaktanterveinek nemzetközi szintű összehasonlító elemzése hiányterületként jelölhető meg a magyar didaktikai szakirodalomban, különös tekintettel az elmúlt tíz évre. 2008 után Európa-szerte új alaptantervi koncepciók születtek, amelyek megismerése elkerülhetetlen a megalapozott tantervfejlesztő munkához. A tanulmány célja hat európai nemzet (Finnország, Szlovákia, Skócia, Szlovénia, Luxemburg, Görögország) testneveléstantervi megközelítésének elemző bemutatása, s ezen keresztül következtetések megfogalmazása a magyar tantervfejlesztés és a mindennapos testnevelés minőségi megvalósulásának támogatása érdekében. A kutatás módszere a dokumentumelemzés volt. Az eredmények bemutatásakor elsőként az 1960-as évektől kezdőden ismertetjük az iskolai testnevelés négy fő európai irányzatát, majd a részletes, országonkénti tantervi elemzést mutatjuk be. A tanulmányt 19 megállapítás zárja, amelyek részben a nemzetközi trendek általános jellemzőt foglalják össze, részben a hazai tantervfejlesztés és a mindennapos testnevelés irányaira kínálnak megfontolandó elveket és módszereket.