Problémás okostelefon- és internethasználat középiskolás és egyetemista fiatalok körében – a veszélyeztetettség meghatározása klaszteranalízis alapján

IRODALOM

Aboujaoude, E. (2010): Problematic Internet use: an overview. World Psychiatry, 9. 2. sz., 85–90.

American Psychiatric Association (2013): Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). American Psychiatric Publishing, Arlington.

Berger, S., Wyss, A. és Knoch, D. (2018): Low self-control capacity is associated with immediate responses to smartphone signals. Computers in Human Behavior, 86. 45–51.

Blum, K., Braverman, E. R., Holder, J. M., Lubar, J. F., Monastra, V. J., Miller, D., Lubar, J. Q., Chen, T. J., és Comings, D. E. (2000): Reward deficiency snydrome: a biogenetic model for the diagnosis and treatment of impulsive, addictive, and compulsive behaviors. Journal of Psychoactive Drugs, 32. 1–112.

Bozoglan, B., Demirer, V. és Sahin, I. (2013): Loneliness, self‐esteem, and life satisfaction as predictors of Internet addiction: A cross‐sectional study among Turkish university students. Scandinavian Journal of Psychology,
54. 313–319.

Campbell-Sills, L. és Stein, M. B. (2007): Psychometric analysis and refinement of the Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC): Validation of a 10-item measure of resilience. Journal of Traumatic Stress,
20. 6. sz., 1019–1028.

Charness, N. és Bosman, E. A. (1992): Human factors and age. In: F. I. M. Craik & T. A. Salthouse (szerk.),
The handbook of aging and cognition. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum. 495–551.

Chen, B., Liu, F., Ding, S., Ying, X., Wang, L. és Wen, Y. (2017): Gender differences in factors associated with smartphone addiction: a cross-sectional study among medical college students. BioMed Central Psychiatry,
17. 341

Cheung, C. M., Lee, Z. W. és Lee, M. K. (2013): Understanding compulsive use of Facebook through the reinforcement processes. In: Proceedings of the 21st European conference on information systems. Ultrecht, Netherlands.

Choi, S-W., Kim, D-J., Choi, J-S., Ahn, H., Choi, E-J., Song, W-Y., Kim, S. és Youn, H. (2015): Comparison of risk and protective factors associated with smartphone addiction and Interner addiction. Journal of Behavioral Addictions, 4. 4. sz., 308–314.

Consumer Barometer (2017): The Connected Consumer Survey. Letöltés: https://www.consumerbarometer.com/en/trending/?countryCode=HU&category=T... (2018. 03.20.)

Csibi Sándor, Demetrovics Zsolt és Szabó Attila (2017): Az Okostelefon-használat Megvonási Tünetskála (OMT) validálása iskolás gyermekekkel. Psychiatria Hungarica, 32. 3. sz., 307–312.

Csíkszentmihályi Mihály (2015): Flow – Az áramlat – A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest

Davis, R. A. (2001): A cognitive-behavioral model of pathological Internet use. Computers in Human Behavior,
17. 2. sz., 187–195.

Demetrovics Zsolt, Szeredi Beatrix, Nyikos Emese (2004): A Problémás Internethasználat Kérdőív bemutatása. Psychiatria Hungarica, 19. 2. sz., 141–160.

Demetrovics Zsolt (2013): Viselkedési addikciók: spektrumszemléletű kutatások (akadémiai doktori értekezés)
Letöltés: http://real-d.mtak.hu/656/7/dc_372_12_doktori_mu.pdf (2018.04.13.)

Dworak, M., Schierl, T., Bruns, T. és Struder, H. K. (2007): Impact of singular excessive computer game and television exposure on sleep patterns and memory performance of school-aged children. Pediatrics, 120.,
5. sz., 978–985.

Elekes Zsuzsanna (2014): Egészségkárosító magatartások és mérési módszerek. Országos Addiktológiai
Centrum. Letöltés: http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/0010_2A_23_Elekes_Zsuzsan... (2018.03.26.)

Elhai, J. D., Vasquez, J. K., Lustgarten, S. D., Levine, J. C., Hall, B. J. és Hall, B. J. (2017): Proneness to boredom mediates relationships between problematic smartphone use with depression and anxiety severity. Social
Science Computer Review
. Letöltés: https://doi.org/10.1177/0894439317741087 (2018. 07. 04)

eNet–Telekom (2017): Jelentés az internetgazdaságról. Letöltés: http://www.enet.hu/hirek/a-fiataloknak-a-net-mar-alapszukseglet/ (2018. 03.23.)

Farmer, R. és Sundberg, N. D. (1986): Boredom proneness: The development and correlates of a new scale.
Journal of Personality Assessment, 50. 1. sz., 4–14. Fordította: Horváth Gábor.
Letöltés: http://www.unalom.hu/unalomra_valo_hajlam_skala.pdf (2017.09.19.)

Galán Anita (2014): Az internetfüggőség kialakulása és prevalenciája. Metszetek, 1.
Letöltés: http://metszetek.unideb.hu/files/201401_17_galan_anita_1.pdf (2018. 07. 04.)

Geng, J., Han, L., Gao, F., Jou, M és Huang, C.-C. (2018): Internet addiction and procrastination among Chinese young adults: A moderated mediation model. Computers in Human Behavior, 84. 320–333.

Griffiths, M. D. (1998): Internet addiction: Does it really exist? In: J. Gackenbach (szerk.): Psychology and the internet: Intrapersonal, interpersonal, and transpersonal implications. Academic Press, San Diego. 61–75.

Gross, E. F., Juvonen, J. és Gable S.L. (2002): Internet use and well-being in adolescence. Journal of Social Issues, 58. 1. sz., 75–90.

Havassy András (2016): Az okostelefon használatának néhány lehetősége és tapasztalata a gimnáziumi oktatásban. Új Pedagógiai Szemle, 66. 9–12. sz., 80–87.

Hollander, E. (1993): Obsessive-compulsive spectrum disorders: an overview. Psychiatric Annals, 23. 7. sz.,
355–358.

Hou, X.-L., Wang, H.-Z., Guo, C., Gaskin, J., Rost, D. H. és Wang, J.-L. (2017): Psychological resilience can help combat the effect of stress on problematic social networking site usage. Personality and Individual Differences, 109. 61–66.

Hoyle, R. H., Stephenson, M. T., Palmgreen, P., Lorch, E. P. és Donohew, L. (2002): Reliability and validity of scores on a brief measure of sensation seeking. Personality and Individual Differences, 32. 401–414.

Hunter, J.A., Abraham, H.E., Hunter, A.G., Goldberg, L.C. és Eastwood J.D. (2016): Personality and boredom proneness in the prediction of creativity and curiosity. Thinking Skills and Creativity; 22. 48–57.

Járai Róbert, Vajda Dóra, Hargitai Rita, Nagy László, Csókási Krisztina és Kiss Enikő Csilla (2015): A Connor-Davidson Reziliencia Kérdőív 10 itemes változatának jellemzői. Alkalmazott Pszichológia, 15. 1. sz., 129–136.

Jenaro, C., Flores, N., Gómez-Vela, M., González-Gil, F. és Caballo, C. (2007): Problematic internet and cell-phone use: Psychological, behavioral, and health correlates. Addiction Research & Theory, 15. 3. sz., 309–320.

Johnson, S. B. és Blum, R. W. (2012): Stress and the brain: How experiences and exposures across the life span shape health, development, and learning in adolescence. Journal of Adolescent Health, 51. 2. sz., S1–S2.

Jun, W. (2015): An analysis study on correlation of Internet addiction and smartphone addiction of teenagers. ICISS ‚15 Proceedings of the 2015 2nd International Conference on Information Science and Security (ICISS), 1–3.

Kandell, J. (1998): Internet addiction on campus: The vulnerability of college students. CyberPsychology & Behavior, 1. 1. sz., 11–17.

Kim, S. M, Huh, H. J, Cho, H., Kwon, M., Choi, J. H., Ahn, H.J., Lee, S. W., Kim, Y. J. és Kim, D. J. (2014): The effect of depression, impulsivity, and resilience on smartphone addiction in university students. Journal of Korean Neuropsychiatric Association, 53. 4. sz., 214–220.

Kim, H.-K. és Davis, K. E. (2009): Toward a comprehensive theory of problematic Internet use: Evaluating the role of self-esteem, anxiety, flow, and the self-rated importance of Internet activities. Computers in Human Behavior, 25. 490–500.

Kiss Hedvig és Pikó Bettina (2017): A problémás internethasználat összefüggése a magányossággal középiskolás és egyetemi hallgatók körében. Iskolakultúra, 27. 1–12. sz., 77–85.

Koronczai Beatrix, Demetrovics Zsolt és Kun Bernadette (2010): Internetfüggőség és problémás interbnethasználat. In: Demetrovics Zsolt és Kun Bernadette (szerk.): Az addiktológia alapjai IV. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 253–279.

Körmendi Attila (2015): Serdülők okostelefon-használata. Psychiatria Hungarica, 3. 16–20.

Kwon, M., Lee, J-Y., Won, W-Y., Park, J-W., Min, J-A. és mtsai. (2013): Development and Validation of a Smartphone Addiction Scale (SAS). PLoS ONE. 8. 2. sz., e56936.

Lam, L. T. (2014): Risk factors of internet addiction and the health effect of internet addiction on adolescents:
a systematic review of longitudinal and prospective studies. Current Psychiatry Reports, 16. 11. sz., 508.

Lenhart, A., Purcell, K., Smith, A. és Zickuhr, K. (2010): Social media & mobile internet use among teens and young adults. Millennials. Chicago: Pew Internet & American Life Project.

Lin, S. S. és Tsai, C.-C. (2002): Sensation seeking and internet dependence of Taiwanese high school adolescents. Computers in Human Behavior, 18. 4. sz., 411–426.

Lin, Y-H., Chang, L-R., Lee, Y-H., Tseng, H-W. és Kuo, T. B. J. (2014): Development and Validation of the Smartphone Addiction Inventory (SPAI). PLoS ONE, 9. 6. sz., e98312.

Lin, C.-H., Lin, S.-L. és Wu, C.-P. (2009): The effects of parental monitoring and leisure boredom on adolescents’ internet addiction. Adolescence, 44. 176. sz., 993–1004.

Luszczynska, A., Diehl, M., Gutiérrez-Dona, B., Kuusinen, P. és Schwarzer, R. (2004): Measuring one component of  dispositional self-regulation. Attention control in goal pursuit. Personality and Individual Differences,
37. 555–566.

Magyaródi Tímea, Nagy Henriett, Soltész Péter, Mózes Tamás és Oláh Attila (2013): Egy újonnan kidolgozott flow állapot kérdőív kimunkálásának és pszichometriai jellemzőinek bemutatása. Pszichológia, 33. 1. sz., 1–36.

Mayer Krisztina, Lukács Andrea és Pauer Gábor (2012): A 8-tételes Szenzoros Élménykeresés Skála (BSSS-8) magyarországi adaptálása. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 13. 3. sz., 297–312.

Mei, S., Yau, Y. H. C., Chai, J., Guo, J. és Potenza, M. N. (2016): Problematic internet use, well-being,
self-esteem and self-control: Data from a high-school survey in China. Addictive Behaviors, 61. 74–79.

Mok, J-Y., Choi, S-W., Kim, D-J., Choi, J-S., Lee, J., Ahn, H., Choi, E-J. és Song, W-Y. (2014): Latent class analysis on internet and smartphone addiction in college students. Neuropsychiatric Disease and Treatment,
10. 817–828.

Niemz, K., Griffiths, M. és Banyard, P. (2005): Prevalence of pathological Internet use among university students and correlations with self-esteem, the General Health Questionnaire (GHQ), and disinhibition. CyberPsychology & Behavior, 8. 562–570.

Prievara Dóra Katalin (2018): A problémás internethasználat pszichoszociális háttértényezői és prevenciós lehetőségei. PhD értekezés. Szegedi Tudományegyetem, Szeged.

Prievara Dóra Katalin és Pikó Bettina. (2016): Céltalanul a világhálón - a problémás internethasználat háttértényezőinek vizsgálata. Psychiatria Hungarica, 31. 2. sz., 146–156.

Rahmani, S. és Lavasani, M.G. (2011): The relationship between Internet dependency with sensation seeking and personality. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 30. 272–277.

Rees, H. és Noyes, J. M. (2007): Mobile telephones, computers, and the Internet: sex differences in adolescents’ use and attitudes. CyberPsychology & Behavior, 10. 482–484.

Retti, R. (2001): An exploration of flow during Internet use. Internet Research, 11. 2. sz., 103–113.

Robertson, T. W., Yan, Z. és Rapoza, K. A. (2018): Is resilience a protective factor of internet addiction? Computers in Human Behavior, 78. 255–260.

Rosenberg, M. (1965): Society and the Adolescent Self-Image. Princeton University Press, Princeton, NJ.

Sallay Viola, Martos Tamás, Földvári Mónika, Szabó Tünde és Ittzés András (2014): A Rosenberg Önértékelés Skála (RSES-H): alternatív fordítás, strukturális invariancia és validitás. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika,
15. 3. sz., 259–275.

Shapira, N. D., Goldsmith, T. D., Keck, P. E. Jr., Khosla, U. M. és McElroy, S. L. (2000): Psychiatric features of individuals with problematic internet use. Journal of Affective Disorders, 57. 267–272.

Shi, J., Chen, Z. és Tian, M. (2011): Internet self-Efficacy, the need for cognition, and sensation seeking as predictors of problematic use of the internet. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 14. 4. sz., 231–234.

Ulicza Nikolett, Gajdos Dóra, Bőthe Beáta, Tóth-Király István és Orosz Gábor (2010): A Rövid Egyetemi Unalom Kérdőív faktorstruktúrája. Iskolakultúra, 25. 10. sz., 69–77.

van Deursen, A. J. A. M., Bolle, C. L., Hegner, S. M., és Kommers, P. A. M. (2015): Modeling habitual and addictive smartphone behavior: The role of smartphone usage types, emotional intelligence, social stress,
self-regulation, age, and gender. Computers in Human Behavior, 45. 411–420.

Wang P., Lei, L., Wang, X., Nie, J., Chu, X. és Jin, S. (2018): The exacerbating role of perceived social support and the “buffering” role of depression in the relation between sensation seeking and adolescent smartphone addiction. Personality and Individual Differences, 130. 129–134.

Weiser, E. B. (2004): Gender differences in Internet use patterns and Internet application preferences:
a two-sample comparison. CyberPsychology & Behavior; 3. 167–178.

Xin, M., Xing, J., Pengfei, W., Houru, L., Mengcheng, W. és Hong, Z. (2018): Online activities, prevalence of
Internet addiction and risk factors related to family and school among adolescents in China. Addictive Behavior Reports, 7. 14–18.

Yayan, E. H., Düken, M. E., Dağ, Y.S. és Ulutaş, A. (2018): Examination of the relationship between nursing student’s internet and smartphone addictions. International Journal of Human Sciences, 15. 1161 –1171.

Yıldız, M. A. (2017): Emotion regulation strategies as predictors of internet addiction and smartphone addiction
in adolescents. Journal of Educationa Sciences & Psychology, 7. 66–78.