Pénzügyi kultúrát fejlesztő képzések: felmérés és diagnózis

IRODALOM

Atkinson, A. és F. Messy (2012): Measuring Financial Literacy: Results of the OECD / International Network on Financial Education (INFE) Pilot Study: OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions No. 15. Letöltés: http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/measuring-financial-... (2017. 08. 25.)

Bárczi Judit és Zéman Zoltán (2015): A pénzügyi kultúra és annak anomáliái. Polgári Szemle, 11. 1-3. sz., 72-80.

Béres Dániel és Huzdik Katalin (2012): A pénzügyi kultúra megjelenése makrogazdasági szinten. Pénzügyi Szemle, 57. 3. sz., 322–336. Letöltés: https://www.asz.hu/storage/files/files/penzugyiszemle/2012/322_336_beres... (2017. 08. 25.)

Béres Dániel, Huzdik Katalin, Kovács Péter, Sápi Ákos és Németh Erzsébet (2013): Felmérés a felsőoktatásban tanuló fiatalok pénzügyi kultúrájáról. kutatási jelentés, 2013. június. Letöltés: https://www.asz.hu/storage/files/files/Szakmai kutatás/2013/t353.pdf (2017. 08. 25.)

Botos Katalin, Botos József, Béres Dániel, Csernák József és Németh Erzsébet (2012): Pénzügyi kultúra és kockázatvállalás a közép-alföldi háztartásokban. Pénzügyi Szemle, 57. 3. sz., 291-309.

Chen, Haiyang és Volpe, P. Ronald (2008): An Analysis of Personal Financial Literacy Among College Students. Financial Services Review. 7. 2. sz., 107-128.

Dowling, N.A., Corney, T., és Hoiles, L. (2009): Financial Management Practices and Money Attitudes as Determinants of Financial Problems and Dissatisfaction in Young Male Australian Workers. Journal of
Financial Counseling and Planning Education,
20. 2. sz., 5-13.

Grifoni, Andrea és Messy, Flore-Anne (2012): Current Status of National Strategies for Financial Education;
A comparative analysis and relevant practices: OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions No. 16. Letöltés: http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5k9bcwct7xmn-en.pdf
(2017. 08. 25.)

Habschick, M. S., Britta, E. J. és Evers, Jan (2007): Survey of Financial Literacy Schemes in the EU27. VT Markt/2006/26H – Final Report. Hamburg, EversJung.

Hilgert, M.A., Hogarth, J. M. és Beverly, S.G. (2003) Household Financial Management: The Connection between Knowledge and Behavior. Federal Reserve Bulletin, 89. 2. sz., 309-322.

Huzdik Katalin, Béres Dániel és Németh Erzsébet (2014): Pénzügyi kultúra versus kockázatvállalás empirikus vizsgálata a felsőoktatásban tanulóknál. Pénzügyi Szemle, 59., 4. sz., 476-484.

Klapper, L., Lusardi, A. és Panos, G. A. (2012): Financial Literacy and the Financial Crisis – Netspar Discussion Papers, DP03/2012-007. Letöltés: http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=122421 (2017. 08. 25.)

Kovács Levente és Terták Elemér (2016): Financial Literacy. Panacea or placebo? A Central European Perspective. Verlag Dashöfer, Bratislava.

Li, D., Jiang, Y., An, S., Shen, Z., és Jin, W. (2009): The influence of money attitudes on young Chinese consumers’ compulsive buying. Young Consumers, 10. 2. sz., 98-109.

Luksander Alexandra, Béres Dániel, Huzdik Katalin és Németh, Erzsébet (2014): A felsőoktatásban tanuló fiatalok pénzügyi kultúráját befolyásoló tényezők vizsgálata, Pénzügyi Szemle, 59. 2. sz., 237-258.

Magyar Nemzeti Bank (2014): Tudás és érték, a Magyar Nemzeti Bank társadalmi felelősségvállalási stratégiája, 2014. június. Letöltés: http://www.mnb.hu/letoltes/mnb-tarsadalmi-spread-low-1.pdf (2017. 08. 25.)

Magyarok és a pénzügyi kultúra: „Tűzz ki pénzügyi célokat!” (2015. 11. 04). Letöltés: http://www.penzugyiszemle.hu/tanulmanyok-eloadasok/magyarok-es-a-penzugy... (2017. 08. 25.)

Németh Erzsébet, Jakovác Katalin, Mészáros Aranka, Kollár Péter és Várpalotai Viktor (2016): Körkép és kórkép
a pénzügyi kultúra fejlesztését célzó képzésekről. Pénzügyi Szemle, 61. 2. sz., 407-428.

Németh Erzsébet, Béres Dániel és Huzdik Katalin (2015): The Attitude of Young Hungarian Adults to Loans. Journal of Business and Social Science, 6. 4. sz., 63-74.

Szalay György (2013. 08. 23.): Pénzügyi alapismeretek a közoktatásban – eredmények és további lehetőségek. Országos Szakmai Tanévnyitó, Budapest.

Volpe, R., Chen, H. és Liu, S. (2006): An Analysis of the Importance of Personal Finance Topics and the Level
of Knowledge Possessed by Working Adults. Financial Services Review, 15. 1. sz., 81-98.

Willis, E. Lauren (2008): Against Financial Literacy Education. Iowa Law Review, 94., 1. sz.

Xiao, J. J., O’Neill, B., Prochaska, J. M., Kerbal, C.M., Brennan, P. és Bristow, B. J. (2004): Consumer education program based on the transtheoretical model of change. International Journal of Consumer Studies, 28. 1. sz., 55-65.

Zsótér Boglárka és Nagy Péter (2012): Mindennapi érzelmeink és pénzügyeink. A pénzzel kapcsolatos attitűdök és materiális irányultság szerepe a pénzügyi kultúra fejlesztésében. Pénzügyi Szemle, 57. 3. sz., 310-321.