Author

PEDAGÓGUS KUTATÓI PÁLYADÍJ 2013.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára pályázatot hirdet a Pedagógus Kutatói Pályadíjra, középiskolában (gimnáziumban, szakközépiskolában) legalább öt éve – egymást  követő, de nem feltétlenül folyamatos – foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban jelenleg is oktató pedagógusok érdemes tudományos munkásságának elismerésére. Az öt éves, oktatói munkakörben töltött időszakkal a pályázat benyújtásának időpontjában kell rendelkezni.

Pályázni lehet olyan tudományos munkával (monográfiával, nagyobb terjedelmű  tanulmánnyal, kísérleti eljárási eredménnyel, forráskiadvánnyal stb.), amelynek hozama tényleges előrelépést jelent az adott kérdéskör alaposabb tudományos feltárása terén. A pályázathoz mellékelni kell a jelen pályázati felhívás mellékletét képező kitöltött jelentkezési lapot, a pályázó szakmai önéletrajzát, valamint a középiskola igazolását a tanári pályán eltöltött évekről.

A pályázatot és annak mellékleteit a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára részére az MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztálya címére (1245 Budapest, Pf. 1000) nyomtatott formában, egy példányban kell benyújtani. A pályázatot – amennyiben annak jellege megengedi – mellékleteivel együtt elektronikus formában is el kell küldeni (CD/DVD-n, vagy e-mailen a ped@titkarsag.mta.hu címre.

A pályamunka beérkezési határideje 2013. szeptember 20.

A korábbi években Pedagógus Kutatói Pályadíjat elnyert díj birtokosa, a Pályadíj  elnyerését követő öt év eltelte utáni évben pályázhat ismételten.

A benyújtott pályaművet a tudományterületileg illetékes akadémiai kutatóintézet  bírálja el, majd az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsának szakbizottságai rangsorolják. A bírálók és szakbizottságok értékelő véleményére támaszkodva az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa kialakítja a díjazásra vonatkozó javaslatát, amely alapján az MTA elnöke dönt a díjazottak személyéről.

Évente legfeljebb 12 pályadíj kerül kiosztásra. A pályadíj összege egyénenként bruttó százötvenezer forint. A pályázat eredményéről a pályázók névre szóló értesítést kapnak.

Az oklevelek ünnepélyes átadására 2013. december közepén kerül sor, amelyről az MTA honlapján és a sajtó útján tájékoztatja a nyilvánosságot.

Budapest, 2013. április

Németh Tamás

az MTA főtitkára