Author
Author

Paradigmaváltás a pedagógusképzésben?

A pedagógusképzés áttekintése a sikeres pályára való felkészítés szempontjából

IRODALOM

Falus Iván (2016): A pedagógusok válságérzetének néhány oka. Új Pedagógiai Szemle. 66. 1-2. sz., 21–26.    

Falus Iván (1998): Az oktatás stratégiái és módszerei. In:        Falus Iván (szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.                    

Friedman, T. L. (2014): How to get a job at Google. New York Times. Letöltés: http://www.nytimes.com/2014/02/23/opinion/sunday/friedman-how-to-get-a-j... (2016. 11. 11.)           

Dr. Iker János (2016): Gondolatok a pedagógusképzésről. Új Pedagógiai Szemle. 66. 1-2. sz., 27–30.

Jakab György, Alexandrov Andrea és Horváth H. Attila (2016): Bevezetés a digitális pedagógiai kultúrába.
Új Pedagógiai Szemle. 66. 3-4. sz., 45–52.                                          

K. Nagy Emese (2016): Milyen oktatást szeretnénk? Új Pedagógiai Szemle. 66. 3-4. sz., 7–13.

Nagy József (2005): A hagyományos pedagógiai kultúra csődje. Iskolakultúra. 15. 6-7. sz., melléklet.

Nahalka István (1997): Konstruktív pedagógia – Egy új paradigma a láthatáron (I.). Iskolakultúra. 7. 2. sz., 21–34.

Pálfi Krisztina (2015): Mitől leszel sikeres felnőtt?  (HVG-kiadvány a debreceni Campus Fesztiválra), 10–13.

Roeders, P. és Gefferth Éva (2007): A hatékony tanulás titka. Trefort Kiadó, Budapest.

Sebő József (2012): A katedra túloldalán. Új Ember Kiadó, Budapest.    

Szivák Judit (1998): A kezdő pedagógus. In.: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.