Összefoglaló a KOMA XXXIX. pályázatáról

Az iskolai matematika tartalmi és módszertani megújítása a közoktatásban

A Közoktatási Modernizációs Közalapítvány XXXIX. pályázati kiírására 108 pályázatot küldtek be, ebből 70 volt sikeres. Közülük huszonhárom munka érkezett Budapestről, három Kecskemétről, két-két pályázat Miskolcról, Vácról, Szegedről, Pécsről, Debrecenből, Székesfehérvárról és Veszprémből, egy-egy az alábbi helységekből: Bonyhád, Hejökeresztúr, Szentendre, Mezőtúr, Sárrétudvari, Abony, Gyöngyöstarján, Nyírpazony, Győr, Mucsi, Kaposvár, Zalaegerszeg, Szarvas, Bakonysárkány, Gyula, Doboz, Hajdúböszörmény, Kuncsorba, Mórahalom, Kazincbarcika, Letenye, Nyíregyháza, Hódmezővásárhely, Szombathely, Lébény, Gödöllő, Cegléd, Szolnok, Polgárdi-Kölestelek, Békéscsaba és Dunakeszi.

A sikeresen pályázók közül harminchatan önállóan pályáztak, főként oktatási segédanyagok elkészítéséhez és kipróbálásához szükséges ösztöndíj elnyeréséért. A munkacsoportok pályázatai a kerettanterven alapuló tananyag tanítását és elsajátítását megkönnyítő módszertani továbbképzések szervezését és feladatgyűjtemények, munkalapok, tanári segédkönyvek elkészítését ígérik. A pályázatokban foglaltak szerint a matematikát tanító pedagógusok és szakmódszertanosok a tárgy tanításának-tanulásának modernizálása érdekében az alábbi tennivalókat tartják fontosnak elvégezni (fontossági sorrend nélkül).

 • Lehetővé kell tenni a különböző tantárgyak ismeretanyagai közötti pozitív transzfert, hiszen a természeti és a társadalmi környezet egységes egész, és a tanuló igyekszik az ismereteit integrálni.
 • Nem szokványos példatárakat kell készíteni, melyek a matematikai ismereteket a valós életben felmerülő különböző problémahelyzetekben is konvertálhatóvá és ezáltal használhatóvá teszik.
 • A feladatgyűjtemények mellé tanári segédkönyveket kell biztosítani.
 • Az informatika széles körű térnyerése lehetővé teszi a CD-n, interneten vagy más elektronikus információhordozón elérhető ismeretszerzési és gyakorlási lehetőségek bevonását a tanítási óra vagy az otthoni önálló munka kereteibe, a tananyag interaktív feldolgozását multimédiás segédanyag segítségével.
 • Gondoskodni kell a hagyományos taneszközök újszerű felhasználásáról (pl. szoroban).
 • Az intézményi és az akkreditált továbbképzés keretein belül elengedhetetlennek tartják szakmai és módszertani konferenciák, műhelymunkák szervezését az új tananyagrészek, feladatgyűjtemények megismertetése érdekében.
 • Az emelt szintű matematika-érettségihez kiegészítő könyvet kell kiadni.
 • A matematikatörténet gazdagítja a gyerekek műveltségét, felkeltheti érdeklődésüket, motivációs tényező lehet, ezért teret nyerhet a tanórán.
 • Szükség van a nehezen nevelhető, a gyenge értelmi képességű, illetve a fogyatékos gyerekeket hatékonyan segítő terápiás szemléletű tanítására, speciális tematikus programok biztosítására.
 • A valós differenciált tanórai munkát segítő módszereket és eszközöket széles körben meg kell ismertetni.
 • A matematikadidaktika tovább-, illetőleg újragondolása szükséges.
 • Matematikatáborok és -szakkörök, valamint a tehetséggondozás és a versenyek anyagi és szakmai hátterének kidolgozása.
 • Kooperáció és koordináció a hátrányos helyzetben lévő kistérségi iskolák oktatási problémáinak megoldására, alulról jövő kezdeményezés formájában.
 • A gyerekek boldogulásához fontos alapismeretek és -készségek alapos elsajátíttatása.
 • A tanári attitűd mérése az intézmény további céljainak kijelölése érdekében.
 • A diszkalkulia gyógyítására több gondot kell fordítani.
 • Feladat a tananyag matematikai-didaktikai szerkezetének szintek, szakaszok, tevékenységsorok és feladatcsoportok szerinti bontása, az esetlegesség, a bizonytalanság és a fedések, ismétlődések elkerülése érdekében.
 • Az interdiszciplináris oktatás lehetőségeit ki kell próbálni a matematikaórán.