Önképzőkörök a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban

IRODALOM

Bakó Botond (2003): Önképzési hagyományok szellemében. In: Fülöp István (szerk.): Hogyan tovább, erdélyi fiatalok?  Tinivár – Kolozsvár, 154-159.

Berde Károly (1909, szerk.): Emlékkönyv – Alapításának 118.-ik, újjászervezésének 50.-ik évfordulója alkalmából. Nagyenyed

Dvorácsek Ágoston (2010): Az önképzés múltja és jelene a Bethlen Gábor Kollégiumban. In: Dvorácsek Ágoston, Turzai Melánia (szerk.): Emlékkönyv – 10 éves a Fenichel Sámuel Önképzőkör. Nagyenyed, 7-24.

Ikafalvi Diénes Jenő (1995): Nagyenyedi diákélet a XIX. század végén. In: Győrfi Dénes, Hadházi Ferenc (szerk.): A Bethlen-kollégium emlékkönyve. Nagyenyed–Kolozsvár–Budapest, 10-62.

Kovács Ödön dr. (1885, szerk.): A nagy-enyedi ev. ref. Bethlen-Főiskola 1884/5 tanévi értesítője. Nagyenyed

P. Szathmáry Károly (1868): A gyulafehérvár-nagyenyedi Bethlen-Főtanoda története. Nagy-Enyed

Staar Gyula (2013 szerk.): Mi lett velük? Természet Világa, 144, 6. sz., XV-XVII.

Sütő András (1995): Emlékbeszéd Nagyenyeden a 350 éves Bethlen Gábor kollégium ünnepén. In: Győrfi Dénes, Hadházi Ferenc (szerk.): A Bethlen-kollégium emlékkönyve. Nagyenyed–Kolozsvár–Budapest, 194-196.

Szigethy Lajos dr. (1926): A nagyenyedi Bethlen-kollégium története. In: Lukinich Imre dr (szerk). Nagyenyedi album. Budapest, 139-168

Szilády Zoltán (1936): Erdély és a magyar tudományosság. In: Asztalos Miklós (szerk.): A történeti Erdély. Budapest, 694-700

Turzai Melánia (2010, szerk.): Rég volt, igaz volt, milyen lesz? In: Dvorácsek Ágoston, Turzai Melánia (szerk.): Emlékkönyv – 10 éves a Fenichel Sámuel Önképzőkör. Nagyenyed, 171-181.

Váró Ferencz (1903a): Bethlen Gábor kollégiuma. Első füzet. Nagyegyed.

Váró Ferencz (1903b): Bethlen Gábor nemesítő iskolája. In: Erdélyi Múzeum, XX. kötet. 1903. 5. Füzet, 233-246.

Vita Zsigmond (1972): Áprily LajosAz ember és a költő. Kriterion, Bukarest.

Vita Zsigmond (1995): A Bethlen-kollégium az erdélyi kultúrában. In: Győrfi Dénes, Hadházi Ferenc (szerk.):
A Bethlen-kollégium emlékkönyve. Nagyenyed-Kolozsvár-Budapest, 104-121.