Olvassunk-e tündérmesét lányainknak?

Női szerepek néhány magyar népmesében

IRODALOM

IRODALOM

Ágoston Andrea (2010): A mesék szerepe a nyelvi szocializációban és az olvasóvá nevelésben. Szakdolgozat, Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézet

http://szd.lib.uni-corvinus.hu/3393/1/A_MES_K_SZEREPE_A_NYELVI_SZ.PDF

Bettelheim, Bruno (1988): A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek. Gondolat, Budapest

Boldizsár Ildikó (2010): Meseterápia. Magvető, Budapest

zu Guttenberg, Stephanie (2014): Mesepatika, avagy 25 lélekgyógyító Grimm-mese. Officina 96, Budapest

Kádár Annamária (2013): Mesepszichológia. Kulcslyuk, Budapest

Mérei Ferenc – V. Binét Ágnes (2006): Gyermeklélektan. Medicina, Budapest