Author

Nemzetközi együttműködésben megvalósuló doktori képzések mint a szervezeti tanulás forrásai

ÖSSZEFOGLALÓ

A hazai felsőoktatásban a képzési programok nemzetköziesedése a hallgatók és az oktatók mobilitása kapcsán is erősödik, a kutatás világában pedig szinte a kezdetektől fogva alapvető értéknek számít. Bár a felsőoktatás viszonylag nehezen reagál a változásokra, a nemzetköziesedés éppen ezt segíti eltérő perspektívákkal, jó példákkal. A legújabb kutatási eredmények szerint az összes oktatási szektor közül a doktori iskolák azok, amelyek a legkevésbé nyitottak és aktívak az oktatás megújítására, innovatív gyakorlatokra. Éppen ezért a felsőoktatásban különös jelentősége van a tanulás, a megújulás lehetőségét ígérő kezdeményezések feltárásának és elemzésének. A nemzetközi együttműködések keretében megvalósuló közös doktori programok bizonyosan ilyenek: az oktatók számára is erősítik az egyéni, a szervezeti és az egymástól való tanulás lehetőségét, a tudásmegosztást, miközben új, a rutintól eltérő innovatív gyakorlatokat indukálnak mind a képzési program fejlesztése, mind a nemzetközi és belső szervezeti együttműködések terén.

Kutatásunkban a hazai partnerintézmény részvételével működő, nemzetközi együttműködésben megvalósuló doktori programok tanulási tapasztalatainak feltárására vállalkoztunk, hogy mélyebben megértsük ezen tapasztalatok egyes elemeit, jellegzetességeit és rendszerezzük azokat. A felsőoktatás világában ez több szempontból is hiánypótló vizsgálatnak számíthat: egyrészt a felsőoktatási nemzetközi együttműködések indukálta tanulási tapasztalatokról alig készült szisztematikus, pedagógiai fókuszú vizsgálat; másrészt a hazai doktori képzések világa is meglehetősen feltáratlan. Hazánkban összesen három közösen működtetett doktori programot találtunk. Az eddigi tapasztalatok feldolgozásához az esettanulmány módszerét használtuk. A tanulási tapasztalatokat és a közös doktori programok révén megjelenő változásokat, újításokat szervezeti orientációjuk mentén elemeztük, az intézményi hatásokra, a tudás menedzselésének folyamatára, illetve a programok implementációja során felmerülő nehézségekre, kihívásokra fókuszálva.