Mindannyian az ő palástjából bújtunk elő

Eperjessy Gézáné dr. 90 éves

IRODALOM

Eperjessy Gézáné (1981): Mire jó az egésznapos nevelés? Tankönyvkiadó, Budapest.

Eperjessy Gézáné (1981): Agyagozás alsó tagozatos napközi otthonokban. Pedagógiai Szemle, 31. 2. sz. 166–173.

Kereszty Zsuzsa (2012): Volt egyszer egy napközi. Tanító, —50. 3.sz.