Author

Milyen oktatást szeretnénk?

IRODALOM

Bagdy Emőke (2015): Legjobb motiváció az élménybe vonás. Új Köznevelés. 71. 7. sz. 25-27.

Cohen, E. G. (1997): Understanding status problems: sources and consequences. In: Cohen, E, G. és Lotan, R. A. (szerk.): Working for equity in heterogeneous classrooms: Sociological theory in practice. Teachers College Press, New York. 61−76.

Cohen, E. G. és Lotan, A. R. (2014): Designing groupwork: Strategies for heterogeneous classrooms. Teachers College Press, Columbia University. New York – London.

Gardner, H. (2003): Frames of mind. The theory of multiple intelligences. Basic Books, New York.

Gyarmathy Éva (2012): A tehetség – Fogalma, összetevői, azonosítása. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.

K. Nagy Emese (2014): A pedagógushallgatók felkészítse a heterogén tanulói csoport kezelésére a komplex instrukciós program segítségével. Géniusz Műhely 7. MATEHETSZ, Budapest.

K. Nagy Emese (2015): KIP Könyv I-II. Miskolci Egyetem, Miskolc.

Kovács Gábor (2015): Többé nem kell könyvből tanítani a matematikát. Letöltés: http://www.origo.hu/techbazis/20150428-tobbe-nem-kell-konyvbol-tanitani-... (2015. 11. 20)

Lord, T. R. (2001): 101 Reasons for using cooperative learning in biology teaching. The American Biology Teacher, 63. 1. sz. 30-38.

Lotan, R. (2012): Complex Instruction, In: Banks, J. A. (szerk.): Encyclopedia Diversity in Education, Sage Publications, Thousand Oaks, CA.

McKinsey and Company (2007): How the Worlds’ Best-performing School Systems Come out on Top. Letöltés: http://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Education/ Worlds_School_Systems_Final.pdf (2014. 11. 14.)

Nagy József (2010): Az új pedagógiai kultúra. Mozaik Kiadó, Szeged.

Nahalka István (2011): Patthelyzet – kell egy új oktatáspolitika. Letöltés: http://nahalkaistvan.blogspot.com/p/patthelyzet-kell-egy-uj-oktataspolit... (2016. 04. 14.)

Qin, Z., Johnson, D. W. és Johnson, R. T. (1995): Cooperative vs. competitive efforts and problem solving. Review of Educational Research, 65. sz. 129−143.

Rapos Nóra és Kopp Erika (2015): A tanárképzés megújítása. ELTE, Budapest.