Milyen napjainkban egy fizikaóra?

Óralátogatások margójára

IRODALOM

Ádám Péter, Egri Sándor, Elblinger Ferenc, Horányi Gábor és Simon Péter (2015): Fizika 9., Fizika 10. és Fizika 11. Letöltés: (http://etananyag.ofi.hu/tantargyak/fizika)  (2016. 07. 14.)

Csajági Sándor és Dr. Fülöp Ferenc (2009): Fizika 9. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Csapó Benő, Korom Erzsébet és Molnár Gyöngyvér (szerk., 2015.): A természettudományi tudás online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei. 400. OFI, Budapest. Letöltés: http://www.edu.u-szeged.hu/~csapo/publ/2015_Termeszettudomany_framework.pdf (2016. 07. 14.)

Dégen Csaba, Póda László és Urbán János (2014): Fizika 10. tankönyv. Nemzedékek tudása, Budapest.

Dégen Csaba, Kartaly István, Sztanó Péterné és Urbán János (2015): Fizika 7. tankönyv és munkafüzet.
Letöltés: http://etananyag.ofi.hu/tantargyak/fizika (2016. 07. 14.)

Korom Erzsébet (2005): Fogalmi fejlődés és fogalmi váltás. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.

Ludányi Ágota, Ludányi Lajos, Szabó Krisztián és Tóth Zoltán (2015): Kémia 9. tankönyv.
Letöltés: http://etananyag.ofi.hu/konyvek/kemia-9-az-a-kerettantervhez (2016. 07. 14.)

Nahalka István (2002): Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? Konstruktivizmus és pedagógia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Radnóti Katalin (2009): A természettudományi nevelés és a fizikaoktatás helyzete a 2008-as tanári felmérés tükrében. Új Pedagógiai Szemle, 3. sz. 3-17. Letöltés: http://ofi.hu/radnoti-katalin-termeszettudomanyi-neveles-es-fizikaoktatas-helyzete-2008-tanari-felmeres-tukreben (2016. 07. 14.)

Radnóti Katalin és Adorjánné Farkas Magdolna (2012): A fizika tanításához szükséges tanári tudás rendszere I.-II. Fizikai Szemle, 62. 11. sz. 391-395.  és 12. sz. 422-425.  Letöltés: http://fizikaiszemle.hu/archivum/fsz1211/FizSzem-201211.pdf (2016. 07. 14.)

Radnóti Katalin és Adorjánné Farkas Magdolna (2013): Az iskolai természettudományos oktatás szemlélete. Iskolakultúra, 9. sz., 49-63. Letöltés: http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/index.htm (2016. 07. 14.)

Radnóti Katalin (2007): Miért buknak meg jelentős számban az elsőéves egyetemisták? Új Pedagógiai Szemle,
62. 11. sz. 42-49. Letöltés: http://epa.oszk.hu/00000/00035/00118/2007-11-ta-Radnoti-Miert.html
(2016. 07. 14.)

Tél Tamás (2015): Tanári doktori program fizika szakmódszertanból az ELTE-n. Új Pedagógiai Szemle, 9-10. sz.

   Letöltés: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/tanari- doktori-program-fizika-szakmodszertanbol-az-elte-n (2016. 07. 14.)