Milyen matematikát kell tanítanunk és azt hogyan?

Az egyetemi és a középiskolai matematikatanítás egységének problémájáról

IRODALOM

Bakonyvári Dávid és Szilágyi Brigitta (2017): ZERO2HERO – Az alternatív felzárkóztatás. In: Aradi Bernadett, Bujdosó Gyöngyi, Horváth Géza, Szokol Patrícia (szerk.): Informatika a felsőoktatásban 2017 konferencia kiadványa. 257–-264. o. Debreceni Egyetem Informatikai Kar, Debrecen,  2017.

Benacerraf, P. (1965): What Numbers Could Not Be. Philosophical Review, 74. 1. sz., 47–73.

Csákány Anikó (2013): Mit tudnak az elsőéves műegyetemi hallgatók a vektorokról? Acta Carolus Robertus, 3. 1. sz., 189–196. Letöltés: http://epa.niif.hu/02400/02498/00005/pdf/EPA02498_acta_carolus_robertus_... (2017. 09. 12.)

Csákány Anikó és Pipek János (2010): A 2009 szeptemberében a műszaki és természettudományos szakokon tanulmányaikat kezdő hallgatók által írt matematika felmérő eredményeiről. Matematikai lapok, 16. 1. sz., 1–15.

Dummett, M. (2000): A metafizika logikai alapjai. Osiris, Budapest.

ELTE Radnóti Gimnázium Matematika Munkaközössége (2014): Vita a matematikaoktatás problémáiról egyetemi és középiskolai nézőpontból – Gondolatok a matematika tanításáról és taníthatóságáról. Új Pedagógiai Szemle, 64. 11–12. sz., 88–91. Letöltés: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/vita-a-matematikaoktatas-... (2017. 09. 12.)

Ferencsik Marcell és Orosz Gabriella (2017. 08. 26): Fókuszban a tanári attitűd. Tani-tani Online.
Letöltés:  http://www.tani-tani.info/fokuszban_a_tanari_attitud (2017. 09. 12.)

Gödel K. (1995): Some basic theorems on the foundations of mathematics and their implication [1952].
In: Uő: Collected Works III. Oxford Press.

Horváth Eszter (2016): Dolgozatírás a középiskola és a felsőoktatás határán. Érintő. Letöltés: http://www.ematlap.hu/index.php/tanora-szakkor-2016-09/313-dolgozatiras-...
(2017. 09. 12.)

Kalmár László (1957): Az ún. megoldhatatlan matematikai problémákra vonatkozó kutatások alapjául szolgáló Church-féle hipotézisről. Az MTA Matematikai és Fizikai Osztályának Közleményei, 7. 1. sz., 19–37.

Lángné Lázi Márta, Molnár Zoltán Gábor és Nagy Ilona (2017): BME Alfa: interaktív gyakorlás és versenyzés, Érintő. Letöltés: http://www.ematlap.hu/index.php/tanora-szakkor-2017-06/459-bme-alfa-a-ko... (2017. 09. 12.)

Mihancsik Zsófia (2002): Kizárólag a minőség (beszélgetés Komoróczy Géza egyetemi tanárral). Élet és Irodalom, 46. 31. sz. 2002. augusztus 2. Letöltés: http://www.es.hu/old/0231/interju.htm (2017.09.12.)

Nagy-Czirok Lászlóné (2017): A természettudományos gondolkodás fejlesztése projektekben. Új Pedagógiai Szemle, 67. 5-6. sz., 43–60. Letöltés: http://folyoiratok.ofi.hu/sites/default/files/journals/upsz_2017_5_6_onl... (2017.09.12.)

Nahalka István (2014): Elmélet és gyakorlat távolsága – realitás vagy süketelés? (blogbejegyzés).
Letöltés: https://nahalkaistvan.blogspot.hu/2014/08/elmelet-es-gyakorlat-tavolsaga...
(2017. 09. 12.)

Nahalka István és Sipos Judit (2016): Az iskola eredményességével kapcsolatos nézetek. In: Vámos Ágnes (szerk.): Tanuló pedagógusok és az iskola szakmai tőkéje. ELTE, Budapest. 37–57. Letöltés: http://www.eltereader.hu/media/2017/05/Vamos_Agnes_Tanulo_pedagogusok_RE... (2017. 09. 12.)

Peschel F. (2017. 06. 07): A tanulás demokratizálása. Tani-tani Online. Letöltés: http://www.tani-tani.info/a_tanulas_demokratizalasa (2017. 09. 12.)

Pipek János és Radnóti Katalin (2009): A fizikatanítás eredményessége a közoktatásban. Fizikai Szemle, 58. 3. sz., 103–107. Letöltés: http://fizikaiszemle.hu/archivum/fsz0903/FizSzem-200903.pdf (2017. 09. 12.)

Radnóti Katalin és Nagy Mária (2014): A matematika szerepe a természettudományos képzésben. Új Pedagógiai Szemle, 64. 5–6. sz., 89–102. Letöltés: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/a-matematika-szerepe-a-te... (2017. 09. 12.)

Rajnai Judit (2003): Az osztályozás és a buktatás problematikája a mai magyar közoktatásban. Új Pedagógiai Szemle, 53. 11. sz., 67–76. Letöltés: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/az-osztalyozas-es-a-bukta... (2017. 09. 12.)

Szabó Árpád (1998): A görög matematika. Tudománytörténeti visszapillantás (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 4). Magyar Tudománytörténeti Intézet – TájakKorokMúzeumok Egyesület. Budapest.

Szilágyi Brigitta (2017): Törődés talentumainkkal – A BME Tehetségsegítő Tanácsának munkájáról. Magyar Tudomány, 178. 1 sz., 103–108. Letöltés: http://www.matud.iif.hu/2017/01/16.htm (2017. 09. 12)

Tait, W. W. (1981): Finitism. Journal of Philosophy, 78. 9. sz., 524–546.

Tarski, A. (1989): Melyek a logikai fogalmak? In: Uő: Bizonyítás és igazság. Gondolat, Budapest.

Tóth Imre (2010): A szubjektum és szabadsága. A matematika alapjairól. Ponticulus Hungaricus, 14. 5. sz.
Letöltés: http://members.iif.hu/visontay/ponticulus/rovatok/hidverok/inmem_tothimr... (2017. 09. 12.)