Mennyire nyitottak a pedagógusok új módszertani megoldások alkalmazására?

IRODALOM

Bárdossy Ildikó és Dudás Margit (2011): Pedagógiai nézetek. Pécsi Tudományegyetem, Pécs. Letöltés: http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/ped_nezetek/pedagogiai_nezetek.pdf (2019. 09. 02.)

Brookhart, S. M. és Freeman, D. J. (1992): Characteristics of entering teacher candidates. Review of Educational Research, 62. 1. sz., 37–60.

Bullough, R. (1993): Case records as personal teaching texts for study in preservice teacher education. Teaching and Teacher Education, 9. 4. sz., 385–396.

Calderhead, J. (1996): Teachers: Beliefs and Knowledge. In: Calfee, R. és Berliner, D. (szerk.): The Handbook of Educational Psychology. MacMillan, New York.

Fülöp Márta (1993): Pedagógusok nézetei a rivalizációról. Új Pedagógiai Szemle, 43. 7–8. sz., 74–86.

Golnhofer Erzsébet és M. Nádasi Mária (1981): Tanárjelöltek a nevelés céljáról. Magyar Pedagógia, 81. 3. sz., 305–310.

Golnhofer Erzsébet és Nahalka István (2001, szerk.): A pedagógusok pedagógiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Goodenough, W. (1963). Cooperation in change. Russell Sage Foundation, New York.

Györgyi Zoltán: A kísérleti tankönyvek készítésének és kipróbálásának rendszere. EKE–OFI, EFOP 3.2.2.-háttértanulmány, 2018.

Kerber Zoltán (2002): A tantárgyi obszerváció néhány tanulsága. Új Pedagógiai Szemle, 52. 12. sz., 3–15. Letöltés: https://epa.oszk.hu/00000/00035/00066/2002-12-ta-Kerber-Tantargyi.html (2019. 09. 02)

Minor, L. C., Onwuegbuzie, A. J. és Witcher, A. E. (2002): Preservice Teachers’ Educational Beliefs and Their Perceptions of Characteristics of Effective Teachers. The Journal of Educational Research, 96. 2. sz., 116–127.

Nettle, E. B. (1998): Stability and change in the beliefs student teachers during practice teaching. Teaching and Teacher Education, 14. 2. sz., 193–204.

Pajares, M. F. (1992): Teachers’ Beliefs and Educational Research: Cleaning Up a Messy Construct. Review of Educational Research, 62. 3. sz., 307–332.

Richardson, V. (1996): The Role of Attitudes and Beliefs in Learning to Teach. In: Sikula, J. ed.: Handbook of Research on Teacher Education. Second Edition, MacMillan, New York,
102–119.

Salisbury-Glennon, J. D. és Stevens, R. J. (1999): Addressing preservice teachers’ conceptions of motivation. Teaching and Teacher Education, 15. 7. sz., 741–752.

Szivák Judit (2010): A reflektív gondolkodás fejlesztése. Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Budapest.