Megújuló tanárképzés

Országos konferencia Pécsett

2013. május 6-án és 7-én Pécsett rendezték meg azt a kétnapos konferenciát, melynek témája a tanárképzés megújítása volt a 21. század eleji oktatási-képzési igényeknek megfelelően. A konferenciát az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Bölcsészettudományi Kara és a PTE Természettudományi Kara szervezte közösen.

A konferencián előadást tartott többek között Dr. Halász Gábor, Dr. Csapó Benő, Dr. Pukánszky Béla, Dr. Font Márta, Dr. Maruzsa Zoltán, Dr. Homonnay Zoltán, Dr. Fischerné Dr. Dárdai Ágnes, Dr. Pompor Zoltán, Dr. Szabó Mária, Dr. Falus Iván, Stéger Csilla, Dr. Kaposi József és Dr. Gáspár Mihály. Az előadók a tanárképzés európai dimenzióiról, megújításának tudományos alapjairól, összehasonlító tankönyvelemzésről, a pedagógusok szakmai előmeneteléről és az ahhoz szükséges fejlesztésekről is szóltak. Dr. Hoffmann Rózsa köznevelésért felelős államtitkár szerint a tanárképzés a bolognai rendszer 2005-ös bevezetésének legnagyobb vesztese volt, továbbá az elmúlt években megújított köznevelési rendszer is indokolta a kétszakos pedagógusképzés visszaállítását. Jelentős minőségbeli javulást hozhat az a tény is, hogy a gyakorlati képzés ideje az eddigi fél évről egy évre növekszik. Ezt azzal indokolták a döntéshozók, hogy sokévnyi elméleti tanulmány után a gyakorlatban sok frissen végzett pedagógus nem képes megfelelően kezelni a diákokat, nem tudnak a váratlan szituációkra helyesen reagálni. Az egyik legfontosabb újdonság a felsőfokú tanítói-tanári alapképzést követő pedagógus-továbbképzési rendszer főbb elemeinek (akkreditált pedagógusképzési programok, szakirányú képzések) összehangolása a pedagógus életpálya különböző minősítési állomásaival, továbbá az újjáépülő pedagógiai szakmai szolgáltató rendszerrel.