Majzik Lászlóné-díj 2016

Második alkalommal adták át a Majzik Lászlóné-díjakat, melynek alapításáról 2015-ben határozott az Új Pedagógiai Szemle Szerkesztőbizottsága – egyetértésben a lap szerkesztőségével; kiadójával, az OFI-val; és szakmai támogatójával, az MPT-vel.

A díjjal az alapítók hozzá kívánnak járulni Majzik Lászlóné, a kiváló és fáradhatatlan szerkesztő, a pedagógiai közélet jeles személyisége és szervezője emlékének megőrzéséhez.

A díjjal, a kiemelkedő teljesítmények elismerésével az alapítók a lap szakmai minőségének erősítését szeretnék segíteni.

A díj egyaránt szólhat a díjazott dolgozat szakmai eredetiségének, elméleti igényességének, a szemléleti horizont tágasságának, a pedagógiai gyakorlat újszerű megközelítésének, az elmélet és gyakorlat közötti kapcsolat értelmezési minőségének, az írás irodalmi értékeinek, az írással vállalt szakmai-közéleti bátorságnak.

Az Új Pedagógiai Szemle 2016. április 8-i szerkesztőbizottsági ülésén szavazással határozott a 2015-ös évfolyam két díjazandó szerzőjéről/művéről.

A szavazás eredményeként a 2015-ös évfolyam díjazottjai:

Imre Katalin, a Rossz portfólióm (1–2. szám) és Jó portfólióm (avagy hétköznapi gyávaságaim) (9–10. szám) című írásainak szakmai-közéleti bátorságáért, és

Gombos Péter, Hevérné Kanyó Andrea és Kiss Gábor A netgeneráció olvasási attitűdje – 14–18 évesek véleménye könyvekről, olvasásról, irodalomról – egy felmérés tanulságai (1–2. szám) c. tanulmányuk magas szakmai színvonaláért.

Az ünnepélyes díjátadóra 2016. április 15-én a Magyar Pedagógiai Társaság Az értelemig és tovább című felsőoktatási konferenciája kereteiben, az ELTE-PPK Aulájában került sor. A szakmai elismeréstmely emlékkönyvvel, emléklappal, egy diákalkotással s egy éves lapelőfizetéssel jár – Majzik Katalin (Majzik Lászlóné lánya) és Dr. Halász Gábor, az ÚPSZ Szerkesztőbizottságának elnöke adták át.

A díjazottaknak szeretettel gratulálunk!