Magyarország Nemzeti Parkjai II. - Környezeti nevelés multimédiával

(avagy hogyan neveljünk a természetvédelemre, a természeti környezet megbecsülésére)

Immár a második CD-ROM-ot jelenteti meg a VESZPROG Kft. a hazai természetvédelem talán legfontosabb intézményeiről, a nemzeti parkokról. Már az első ilyen tartalmú CD is jelentős alkotás volt, a hazai oktató CD-k – szerencsére jelentősen gyarapodó – sorában. A mostani CD-ROM (majdnem kötetet írtam le) sok tekintetben követi az első szerkezetét, ugyanakkor tükrözi mindazt a technikai, designbeli fejlődést, amely azóta végbement a multimédia eszköztárában.

A CD-ROM négy újabb nemzeti parkot mutat be, a Körös-Maros, a Duna Ipoly, a Duna- Dráva és a Balaton-felvidéki nemzeti parkokat. Meggyőződésem, hogy a multimédia eszköztárában nemigen van olyan eszköz, amelyet az anyag készítői nem alkalmaznának.

Már a CD-ROM nyitó klippje is nagyon vonzó, érdeklődést keltő, mintha repülőgépről szállna rá a néző-olvasó Magyarország térképére, s madártávlatból zummol rá a kép a bemutatandó tájegység szűkebb terére.

A négy nemzeti parkról szóló fejezet korántsem szorítkozik a táj élővilágának bemutatására, részletes ismertetők olvashatók a tájegység történetéről, múltjáról, néphagyományairól, gazdasági életéről. Az állat- és növényvilágot bemutató anyag kép- és hangdokumentumai valóban a folyópartokra, az ártéri erdőkbe, a mocsaras-lápos partszakaszokra viszik a nézőt. Mindez annak az eredménye, hogy a több mint nyolcszáz fotó rendkívül jó minőségben jeleníthető meg a képernyőkön, az erdők, mezők növényvilágának gazdag színvilága megélhető valósággá válik az egyébként virtuális valóságban. Ráadásul a digitális képek, hangdokumentumok olyan megfigyeléseket is lehetővé tesznek, amelyeket a természetben nem mindig sikerül megtennünk.

Félreértés ne essék, ennek a kitűnő természetismereti, természetvédelmi dokumentumnak a kapcsán nem akarom azt állítani, hogy a multimédia sokoldalú eszköztára egyetlen pillanatra is helyettesíthetné a természetes környezetben végeztetett tanulói megfigyeléseket. Sokkal inkább arról van szó, hogy egy multimédia sokféle módon egészítheti ki a természeti valóságban szerzett tapasztalatokat. A közeli állat- és növényfelvételek előzetes képet, tudást alakítanak ki, amely irányítottabbá és pontosabbá teszi a tanulók megfigyelő tevékenységét.

Ebben a CD-ben talán még erősebb a természet- és környezetvédelmi szemlélet. Minden egyes nemzeti park esetében ismertetik azokat a természetvédelmi tevékenységeket, amelyet az adott tájegység környezeti állapotának megóvása, rehabilitációja érdekében tettek, érzékeltetve ezzel a természet megóvásában játszott felelősséget. A CD-ROM nagyon részletesen ismerteti a természet- és környezetvédelemre vonatkozó jogszabályokat, a nemzeti parkok feladatait szabályozó joganyagot, továbbá részletesen bemutatja a természet- és környezetvédelem feladatrendszerét.

Elismerés illeti a szerzőket, Barna Zsoltot és Susa Ágnest, valamint a designt készítő szakembereket, mivel egy igen könnyen kezelhető felületet sikerült kialakítani, amely a tartalom érdekessége mellett épp felhasználóbarát jellege következtében vonzóvá teszi az eszköz használatát. Ez a CD-ROM a benne szereplő érdekes tartalom, a jól szervezett adatbázisrendszer révén remélhetőleg hozzájárul a multimédia terjedéséhez, ahhoz, hogy pedagógus, diák és érdeklődő szülő egyre inkább a tanulás természetes részének tekintse ezeknek az eszközöknek az alkalmazását.

A CD-Romot ajánljuk minden olyan pedagógusnak, akinek fontos, hogy diákjai megismerjék Magyarország kitüntetett természeti értéket jelentő „rezervátumait”, továbbá akinek fontos, hogy diákjai egyre tudatosabb természetvédelmi szemlélettel rendelkezzenek.

2001, Veszprog