Author

Lapbemutató a Corvin téren

A Magyar Pedagógiai Társaság őszi programsorozata, az Ünnepnapok az életen át tartó tanulásért 2014. keretén belül könyv- és folyóirat bemutató volt a Nemzeti Művelődési Intézet Stúdiójában, október 20-án, ahol az ÚPSZ is a meghívottak között szerepelt. Juhász Erika bemutatta a Kulturális Szemlét, az NMI új, tudományos online folyóiratát. A SZÍN-ről, az Intézet folyóiratáról Mátyus Aliz beszélt. Szó esett Keszler Máriáról, a néptánc „napszámosáról” Bura Ibolya könyve révén, Kamarás István önéletrajzi regényéről, Novák Géza Máté – Szári Laura – Katona Vanda fogyatékosok drámapedagógiai foglalkoztatását bemutató kötetről, a Knausz Imre – Lubinszki Mária – Sarka Ferenc szerkesztette tehetségnevelési tanulmánykötetről, a Kiss Árpád Emlékkonferencia-kötetről, s végül Feketéné Szakos Éva összegyűjtött andragógiai dolgozatairól.

Lapunkat a legutóbbi számunkban megjelent Hat tételben a huszonöt éves Pesthidegkúti Waldorf Iskoláról című összeállításunkból Bakonyi Katalin, az 1989-es stuttgarti Waldorf-továbbképzést felidéző sorainak a felolvasásával ajánlottuk a jelenlevőknek.