Közoktatás-irányítási változatok

IRODALOM

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról. Letöltés: http://mkogy.jogtar.hu/?page=show&docid =99300079.TV (2016. 06. 15.)

1996. évi LXII. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról. Letöltés: http://mkogy.jogtar.hu/?page=show&docid=99600062.TV (2016. 06. 14.)

2008. évi XXXI. törvény az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő előmozdítását szolgáló egyes törvények módosításáról. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítása. Letöltés: http://mkogy.jogtar.hu/?page=show&docid=A0800031.TV (2016. 06. 14.)

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. Letöltés: http://mkogy.jogtar.hu/?page=show&docid =A1100190. TV (2016. 06. 06)

A Kormány 134/2016 (VI. 10.) Korm. rendelete az állami köznevelési feladat ellátásában részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról. Letöltés: http://www.magyarkozlony.hu/ dokumentumok/f212ecdcc5a256def183634e9ecf9e32a78f3c6d/megtekintes. (2016. 06. 20.)

A Magyar Köztársaság helységnévkönyve, 2011. január 1.: KSH, Budapest. Letöltés: http://www.ksh.hu/apps/shop.kiadvany?p_kiadvany_id=8827&p_temakor_kod=KS... (2016. 06. 14.)

Balázs Éva és Kovács Katalin (2012): Kistérségi és mikrotérségi társulások a közoktatásban. In: Balázs Éva és Kovács Katalin (szerk.): Többcélú küzdelem. Helyzetképek a kistérségi közoktatásról. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 17–64.

Balázsi Ildikó, Ostorics László, Szalay Balázs, Szepesi Ildikó és Vadász Csaba (2013): PISA 2012. Összefoglaló jelentés. Oktatási Hivatal, Budapest.

Balázsi Ildikó, Rábainé Szabó Annamária, Szabó Vilmos és Szepesi Ildikó (2005): A 2004-es Országos kompetenciamérés eredményei. Új Pedagógiai Szemle, 55. 12. sz. 3-21.

Balogh Miklós (2015): A hazai közoktatás finanszírozása az ezredfordulót követően. In: Györgyi Zoltán, Simon Mária és Vadász Viola (szerk.): Szerep- és funkcióváltások a közoktatás világában. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 93–114.

Education at a Glance 2012: OECD indicators. OECD, 2012.

Edumap adatbázis. Letöltés: http://edumap.ofi.hu/hu/?id=0109de37981b56c6d18883e5b2ac7342 /2014 /files (2016. 06. 05.)

Eurypedia, Description of national educational systems. Letöltés: https://webgate.ec.europa.eu /fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Countries. (2016. 01. 10.)

Fehérvári Anikó (2011): Normatív finanszírozás az oktatásban 2000 és 2009 között. Új Pedagógiai Szemle, 6. sz.

Györgyi Zoltán (2011): Helyi oktatáspolitikák az ezredforduló után. In: Györgyi Zoltán (szerk.): Korlátok között szabadon. Demográfiai folyamatok és helyi oktatáspolitikák. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 7–34.

Györgyi Zoltán (2015): Iskolafenntartás helyi szinten – előzmények és tapasztalatok. In: Györgyi Zoltán, Simon Mária és Vadász Viola (szerk.): Szerep- és funkcióváltások a közoktatás világában. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 18–44.

Györgyi Zoltán (2016): Az oktatás finanszírozása az Európai Unióban. In: Széll Krisztián (szerk.): Az Európai Unió az oktatásról – stratégiai irányok és értelmezések. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest.

Halász Gábor (1996, szerk.): Oktatási minőség és decentralizált oktatásirányítás. Kézirat, Budapest.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzata: Az emberi erőforrások minisztere 44/2015. (IX. 10.) EMMI utasítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról. Hivatalos Értesítő, 2015. 44. sz. Letöltés: http://klik.gov.hu/download/c/1d/11000/KLIK%20SZMSZ%202015.pdf (2016. 06. 20.)

Magyar Polgármester Online, 2011. Letöltés: http://www.magyarpolgarmester.hu/?site=104&c=615 &menu=c02 (2016. 06. 14.)

A Nemzeti köznevelésről szóló törvény koncepciója (2011) A Kormány 2011. augusztus 31-én elfogadta, szeptember 28-án megerősítette. Letöltés: http://www.euroastra.info/files/Nemzeti _K%C3%B6znevel%C3%A9sr%C5%91l%20_Sz%C3%B3l%C3%B3_T%C3%B6rv% C3%A9 ny_Koncepci%C3%B3ja_20110930.pdf (2016. 06. 20.)

Oktatás-statisztikai évkönyv 2004/2005. Oktatási Minisztérium, Budapest, 2005.

Oktatás-statisztikai évkönyv 2009/2010. Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Budapest, 2010.

Pénzügyminisztérium, 2010: Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása 1993–2010. Kézirat.

Péteri Gábor (2015): A közoktatás finanszírozása: nemzetközi modellek és trendek. In: Györgyi Zoltán, Simon Mária és Vadász Viola (szerk.): Szerep- és funkcióváltások a közoktatás világában. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 47–92.

Statisztikai tájékoztató. Oktatási évkönyv 2012/2013. Emberi Erőforrások Minisztériuma, Budapest, 2013.

Statisztikai tájékoztató. Oktatási évkönyv 2013/2014. Emberi Erőforrások Minisztériuma, Budapest, 2013.

Szabó Zoltán András és Fehérvári Anikó (2015): A központi és területi (köz)oktatásirányítás jogszabályi környezetének változásai. In: Györgyi Zoltán, Simon Mária és Vadász Viola (szerk.): Szerep- és funkcióváltások a közoktatás világában. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 11-17.

T/10729. számú törvényjavaslat az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról. Letöltés: http://www.parlament.hu/folyamatban-levo-torvenyjavaslatok (2016. 06. 06.)

Varga Júlia (2008): Az iskolaügy intézményrendszere, finanszírozása. In: Fazekas Károly, Köllő János és Varga Júlia (szerk.): Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért 2008. ECOSTAT, Budapest.