Author

Környezeti szemléletformálás – A fenntarthatóság témakörének feldolgozási módszerei és eszközei a földrajztanításban

IRODALOM

Ardai István, Kőszegi Margit, Makádi Mariann, Sáriné Gál Erzsébet és Ütőné Visi Judit (2018): Földrajz 10.
tankönyv. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest.

Éghajlat-változási Kormányközi Testület (2018): Global Warming of 1.5 ºC.
Letöltés: http://www.ipcc.ch/report/sr15/ (2019. 05. 09.)

Fleischer Tamás (2014): A fenntarthatóság fogalmáról. In: Knoll Imre és Lakatos Péter (szerk.): Közszolgálat és fenntarthatóság. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest. 9–24.

Farsang Andrea (2011): Földrajztanítás korszerűen. Geolitera Szte TTIK Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport, Szeged.

Gyulai Iván (2013): fenntartható fejlődés és fenntartható növekedés. Statisztikai Szemle, 91. 8–9. sz., 797–823. Letöltés: http://www.ksh.hu/statszemle_archive/2013/2013_08-09/2013_08-09_797.pdf (2019. 05. 09.)

Horváth Ágnes (2008): A kezdeményezőképesség és vállalkozási kulcskompetencia fejlesztésének lehetőségei a környezeti nevelés területén. Országos Közoktatási Intézet, TÁMOP 3.1.1 – 08/1q 2008q002 21. századi közoktatásfejlesztés, koordináció. Letöltés: http://korlanc.uw.hu/kulcskompetenciak/kezdemenyezokeszseg_horvath.pdf (2019. 11. 11.)

Kerettanterv a gimnáziumok számára. Emberi Erőforrások Minisztériuma, Budapest, 2012.
Letöltés: http://kerettanterv.ofi.hu. (2019. 05. 09.)

Kiss Ferenc és Zsiros Anita (2006): A környezeti neveléstől a globális nevelésigoktatási segédanyag. Környezettudományi Intézet, Nyíregyháza. 

Luikham, S. (2010): Motivation and Behavioural Change. In: Kemp, Martin (szerk.): Zero carbon britain 2030: a new energy strategy. Centre for Alternative Technology. 147–185. Letöltés: https://www.cat.org.uk/app/uploads/dlm_uploads/2018/11/zcb2030-A-new-ene... (2019. 11. 15.)

Magyar Földrajzi Társaság (2018): A Magyar Földrajzi Társaság kritikai észrevételei, javaslatai az új Nemzeti alaptanterv tervezetével kapcsolatban. Letöltés: https://www.foldrajzitarsasag.hu/hirek/256-a-magyar-foldrajzi-tarsasag-k... (2018. 10. 28.)

Makádi Mariann és Horváth Gergely (2011): A földrajz és a természettudományok. In: Földrajzi közlemények,
135. 2. sz., 179 –184.

        Letöltés: https://www.foldrajzitarsasag.hu/downloads/foldrajzi_kozlemenyek_2011_13... (2019. 05. 09.)

Makádi Mariann (2015a): Kompetenciafejlesztő földrajztanítás. Összefoglaló szakmódszertani tanulmány. Elte TTK FFI, Budapest.

Makádi Mariann (2015b): Tevékenykedtető módszerek a földrajztanításban. Szakmódszertani tankönyv.
Elte TTK, Budapest.

Molnár Katalin (2015): Környezeti neveléskörnyezettudatos magatartásformálás. In: Lett Béla (szerk):
Tanulmánykötet Mészáros Károly tiszteletére. Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron. 125–131.

Nahalka István (2010): Pedagógiai háttér: „környezeti nevelés – a fenntarthatóság pedagógiája”. In: Vásárhelyi Judit (szerk.): Nemzeti környezeti nevelési stratégia 2010. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, Budapest. 49–56. Letöltés: http://mek.oszk.hu/13400/13463/13463.pdf (2019. 05. 09.)

Nemzeti alaptanterv 2012. Magyar Közlöny, 2012. június 4. Budapest. Letöltés: https://ofi.hu/sites/default/files/attachments/mk_nat_20121.pdf (2019. 05. 09.)

Schróth Ágnes (szerk., 2015): Környezettan szakmódszertan környezettan szakos tanárjelöltek részére.
Letöltés: http://geogo.elte.hu/images/kornyezettan_szakmodszertani_jegyzet.pdf (2019. 05. 09.)

Palmer, J. és Neal, Ph. (1998): A környezeti nevelés kézikönyve. Körlánc könyvek 7. InfoGroup, Budapest.

Sarkadi Zsolt (2018. 08. 08.): Túlvagyunk már azon, hogy ezt finoman csak globális felmelegedésnek hívjuk. 444.hu. Letöltés: https://tldr.444.hu/2018/08/08/tulvagyunk-mar-azon-hogy-ezt-finoman-csak... (2019. 05. 09.)

Teperics Károly (2015): Önálló tanulói tevékenység szerepe az oktatásban, kiselőadások. Csoportmunka, projektmunka szerepe, lehetőségei. In: Teperics Károly, Sáriné Gál Erzsébet, Németh Gábor, Sütő László és Homoki Erika: Földrajztanításválogatott módszertani fejezetek. Debreceni Egyetem, Debrecen. 67–72.

Tóth I. János (2015): Környezetetika. Szegedi Egyetemi, Szeged.

Vásárhelyi Tamás és Victor András (2000): Nemzeti környezeti nevelési stratégia. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, Budapest.