Editor

Körkérdés A természettudományi nevelésről

Folyóiratunk tanulmánysorozatot indít, melyben a természettudományok oktatásának jelenéről és jövőjéről kérdezzük a szakembereket. A felvetett problémákkal gondolkodásra hívtuk azokat, akik fontosnak tartják, hogy az alap- és középfokú oktatásban részt vevő fiatalok korszerű természettudományos képzést kapjanak. A nagy hagyományokkal rendelkező hazai természettudományos oktatás súlyos problémákkal küzd, ugyanakkor kihívás előtt is áll az uniós csatlakozás miatt. Hat gondolatkörbe sűrítettük kérdéseinket. Voltak válaszolók, akik ezektől kissé eltértek, és esszészerűen fejtették ki véleményüket. Ezen írások közreadásával is szeretnénk hozzájárulni egy közös szándék megformálásához, amely nélkül nem képzelhető el az egységes természettudományos műveltség megszerzése sem az általános iskolák padjaiban, sem az egyetemek katedráin.

Ezúton is szeretnénk ösztönözni olvasóinkat, hogy szóljanak hozzá a körkérdésre adott válaszokhoz, amelyek mostani, illetve a következő számainkban jelennek meg. Jelezzük azt is, hogy a témával kapcsolatosan vitafórumot indítunk a www.oki.hu internetoldalon.

  1. Mi lenne a természettudományokkal, a társadalomtudományokkal és a művészetekkel foglalkozó tárgyak optimális aránya a közoktatásban?
  2. Kutatási területe alapján Ön szerint melyek lesznek századunk nagy tudományos "kihívásai"? Milyen alapvető készségeket és ismereteket közvetítsen az iskola, hogy gyermekeink felkészült állampolgárként lépjenek ki onnan?
  3. Az európai uniós gyakorlatban kétszintű természettudományos képzés folyik: a tudományegyetemre felkészítő modell és a gyakorlati szempontú oktatás. Felkészült-e a hazai természettudományos képzés a csatlakozásra?
  4. Milyen szempontú legyen a természettudományos tárgyak tanítása: elméleti modelleket, a tudáshoz vezető út ismeretét közvetítsék, vagy elegendőek a hétköznapi életben hasznosítható ismeretek?
  5. Milyen követési idővel kapjanak helyet a tananyagban a tudomány új eredményei, új paradigmái? Hogyan kezelje az oktatás - a tantervek, a tankönyvek - az egyre gyarapodó ismeretek halmazában a tudomány fejlődése során korábban kialakult ismereteket?
  6. Feladata-e a természettudományos tárgyaknak az etikai kérdések tárgyalása?
  7.  
Összeállította: Both Mária