Olvasási idő: 
7 perc
Author

Konferencia- ismertetés – Nemzetközi Testnevelési Konferencia az Egészségfejlesztő Test- mozgás érdekében (HIPE 2014, 2016, 2018)

A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) 2014 és 2016 után immáron harmadik alkalommal rendezte meg a HIP[1] névre keresztelt, nemzetközi részvétellel zajló konferenciáját, mely a korábbi alkalmakhoz hasonlóan ezúttal is a minőségi testnevelés és egészségfejlesztő testmozgás nemzetközi és hazai aktuális helyzetére, tendenciáira fókuszált. Ezen belül 2018-ban a testkulturális műveltség fogalma és értelmezési keretei kerültek a középpontba, amely évről-évre egyre nagyobb jelentőséget nyer a hazai, de különösen az európai és nemzetközi ajánlások, szabályozó dokumentumok, szakmai anyagok tartalmaiban. A testkulturális műveltség kialakítása az iskolai testnevelés legfontosabb célja, ám annak fejlesztése, egészségtudatos alkalmazása felnőtt korban is fontos feladat.

Fontos aktualitása volt a konferenciának, hogy az MDSZ elmúlt években európai térben tett erőfeszítései is célba értek, és azután, hogy a SHA.P.E. projekte[2] az Európai Bizottság „sikertörténet” címmel jutalmazta, az abban kidolgozott egészségtudatos, jövőorientált életvezetéssel összefüggő tartalmak (Vass, Boronyai és Csányi, 2016 – HCFOLM) mint fejlesztési célok megjelentek az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák idén felülvizsgált európai szintű referenciakeretében. Emellett a projekt keretében elkészült az ún. Minőségi Testnevelés Európai Keretrendszere (Vass, Boronyai és Csányi, 2016 – EFQPE),[3]amely egy kimenetközpontú testnevelés minimumtantervként segítheti az egyes nemzetek alaptanterveinek fejlesztését. 

Történeti sorrendben a 2014. évi konferencia fő témaköre a minőségi testnevelésoktatás hazai és nemzetközi irányai, a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (NETFIT®) tudományos alapjainak bemutatása, továbbá a TE IS elnevezésű iskolai önkéntességi program ismertetése volt[4] Az előadók között a sporttudomány nemzetközi és hazai képviselőit üdvözölhettük, többek között előadott Darla Castelli (University of Texas), Claude Scheuer (EUPEA elnök), Kenneth H. Cooper (Cooper Intézet alapító), Csányi Tamás (MDSZ), Goschi Gabriella (MDSZ) és Tolnay Orsolya (ENGSO).

A második, 2016-ban lezajlott konferencia fő üzenetei az Egészségfejlesztő Testmozgás (HEPA) koncepciójának nemzetközi trendjei, jó gyakorlatai kerültek a középpontba[5] A két korábbi konferencia előadói között köszönthettük prof. Marc Cloest, a Liége-i Egyetem sportpedagógia professzorát, prof. Udo Hankét, a berlini Humbolt Egyetem pedagógiai professzorát, Mogens Kirkebyt, a Nemzetközi Sport és Kulturális Szövetség (ISCA) elnökét, dr. Kenneth Coopert, az amerikai Cooper Intézet világhírű alapítóját, prof. Ken Hardmant, a testnevelés tantervkutatásának egyik kiemelkedő alakját, dr. Joao Bredát, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) programigazgatóját, prof. Roland Nault, a münsteri Egyetem sportpedagógia professzorát, Jennie Jordant, a Youth Sport Trust nevű szervezet fejlesztési menedzserét.

Az idei, 2018-as konferencia megnyitóit és köszöntőit Balogh Gábor, az MDSZ elnöke, majd dr. Latorcai Csaba és dr. Beneda Attila államtitkárok (EMMI), végül dr. Navracsics Tibor, az EU oktatási, kulturális, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosa tartották. Meghívott vendégei közül Fiona Diffey (UK), a Nemzetközi Testkulturális Műveltség Szövetség (IPLA) szakértője a szervezet tevékenységén keresztül mutatta be a testkulturális műveltség elméletének és gyakorlatának európai és globális trendjeit. Rose-Marie Repond, a berni egyetem tudományos tanácsadója az élethosszig tartó tanulás kulcskompetencia-referenciakeretének szemszögéből mutatta be a testkulturális műveltséget.
A baseli egyetem professzora, Uwe Phüse a formális és nemformális tanulás lehetőségeit prezentálta a fizikailag aktív tanulás iskolai koncepciójának szemszögéből svájci jó gyakorlatokon keresztül. Dr. Claude Scheuer, az Európai Testnevelési Szövetség (EUPEA) elnöke az Európai Testnevelési Obszervatórium projektjének tartalmainak, megvalósulásának jelentőségéről értekezett. Helen Vost, az angol Youth Sport Trust nemzetközi részlegének vezetője az Angliában működő iskolai minőségi védjegyprogramok jellemzőit és működését mutatta be. A hazai előadók közül a konferencián előadott Vass Zoltán az MDSZ szenior szakértője, aki az egészségtudatos, jövőorientált életvezetési kompetencia fejlesztésének folyamatát és tartalmait tárta a közönség elé. Ugyancsak az MDSZ munkatársa, Tóthné Dr. Kälbli Katalin a testnevelés inkluzív szemléletének jellemzőiről beszélt, különös tekintettel a fittségmérésezen belül a NETFIT® adaptált tesztjeinek és értékelési sztenderdjeinek szemszögéből. Előadott még Horváth Szabolcs, aki az Európai Bizottság részéről az egészségfejlesztő testmozgás és egészség érdekében megvalósított közösségi irányelveket mutatta be. Dr. Molnár László, az MDSZ stratégiai igazgatója az UNESCO minőségi testnevelést átfogó irányelv ajánlásait elemezte, annak lehetséges magyarországi hatásait figyelembe véve. Dr. Csányi Tamás pedig a testkulturális műveltség helyét, szerepét és tudományos megközelítéseit a Minőségi Testnevelés Európai Keretrendszere szemszögéből prezentálta a résztvevők számára.

A konferencia mindkét napja hagyományosan tartalmazott egy-egy kerekasztal-beszélgetést; az első téma a fekete pedagógia, #TESITERROR elnevezést kapta. A kerekasztal résztvevői az iskolai testnevelésben és a diáksportban fellelhető káros pedagógiai eszközök, szokások, hatások jellemzőit tárták fel a beszélgetés során, amely problémákra tételes megoldási lehetőségeket is kínáltak. A kerekasztal résztvevői között a témai hazai kutatásának egyik kiemelkedő alakja, prof. M. Nádasi Mária mellett részt vettek Dr. Bognár József, az Eszterházy Károly Egyetem intézetvezetője, Varga András, a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesületének alelnöke és Dr. Csányi Tamás MDSZ-munkatárs.  

A második nap kerekasztal-beszélgetése a hagyományos sportágak újszerű feldolgozása a mindennapos testnevelésben tematikában zajlott. A meghívott vendégek közül a kézilabda (Gyömörey István utánpótlás-szakágvezető), a labdarúgás (Majoros Attila programvezető), a röplabda (Szabados István utánpótlásbizottsági elnök) és a judó (Dr. Morvay-Sey Kata egyetemi adjunktus) sportágakban, az elmúlt években megvalósult módszertani fejlesztések jellemzőiről, illetve az iskolai színtéren megvalósuló szakmai programokról beszélgettek.

A konferencia két napját összesen mintegy 300 résztvevő hallgatta meg, akik számára nagyon hasznosnak mutatkozott egyrészt a nemzetközi kitekintés, másrészt a hazai sportszakmai fejlesztésekkel történő megismerkedés. A három konferencia teljes programja, az előadások összefoglalói és az előadások ingyenesen letölthetők az MDSZ konferencia-honlapjáról.[6]