Author

Kompetenciaértelmezés a keresztyén pedagógiában

IRODALOM

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról Letöltés: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=162771.314277 (2016. 01. 26.)

 

Útmutató (1): Antalné Szabó Ágnes, Hámori Veronika, Kimmel Magdolna, Kotschy Beáta, Móri Árpádné, Szőke-Milinte Enikő és Wölfling Zsuzsanna: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez.
Letöltés: http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/kiegeszitett_utmutato_pedagogusok_minositesi_rendszerehez.pdf (2015. 12. 30.)

Útmutató (2): Antalné Szabó Ágnes, Bella Tibor, Hámori Veronika, Kimmel Magdolna, Kotschy Beáta, … és Wölfling Zsuzsanna: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhezmásodik, javított változat. Letöltés: http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_pedagogusok_minositesi_rendszerehez_v3.pdf (2015. 12. 30.)

Útmutató (3): Antalné Szabó Ágnes, Bella Tibor, Hámori Veronika, Kimmel Magdolna, Kotschy Beáta, … és
Wölfling Zsuzsanna: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshezharmadik, javított változat. Letöltés: http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_a_pedagogusok_minositesi_rendszereben_3jav.pdf (2015. 12. 30.)

 

Bacskai Katinka (2008): Református iskolák tanárai. In: Református Oktatási Stratégia. Református Pedagógiai Intézet. 114-115.

Brassai László és Bustya János (2014): Jelentés a veteményeskertből – hozzáadott értékek a református felekezeti iskolákban. Romániai Református Pedagógiai Intézet, Kolozsvár.

Bölcskei Gusztáv (2010): Ajánlás. In: Tomka János és Bőgel György: Vezetés egykor és most. A Biblia és a menedzsment. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 11.

Deák Varga Kinga (2015): A pedagógus mint vezető. Evangélikus Nevelés, 23. sz., 62-70.

Kalkman, B., De Kool, R. F. és Roeleveld, M. E. (2012): A keresztyén pedagógia esszenciája. RPI-OGO-Driestar Educatief.

Karácsony Sándor (2003): Magyarság és nevelés. Válogatott tanulmányok. Áron Kiadó, Budapest

Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet (1998): Etikai kódex a Magyar Katolikus Egyház közoktatási intézményeiben dolgozó pedagógusok számára. KPSZTI, Budapest. Letöltés: http://www.kpszti.hu/etikai_kodex (2016. 08. 04.)

Koczor Tamás (2015): Vezetési modellek a Bibliában. Evangélikus Nevelés, 23. sz., 101-107.

Kodácsy Tamás (2010): Tehetség és kompetencia a Bibliában. Magyar Református Nevelés, 11. 3. sz., 2-10.

Kotschy Beáta (2000): A keresztény pedagógus és iskola. Letöltés: http://vigilia.hu/regihonlap/2000/5/kot0005.html (2015. 12. 30.)

Kotschy Beáta (szerk.) (2011): A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei. Eszterházy Károly Főiskola, Eger.  Letöltés: http://www.epednet.ektf.hu/eredmenyek/a_pedagogussa_valas_es_a_szakmai_fejlodes_sztenderdjei.pdf (2015. 12. 28.)

M. Császár Zsuzsa (2015): A magyarországi református közoktatásnak és társadalmi környezetének területi szempontú vizsgálata. Református Tehetséggondozó Alapítvány, Budapest.

Nahalka István (2015a): A pedagógusok minősítési rendszerének kritikája. Letöltés: http://www.tani-tani.info/sites/default/files/nahalka.pdf (2015. 12. 30.)

Nahalka István (2015b): Még egy rangsor! Letöltés: http://www.tani-tani.info/meg_egy_rangsor (2016. 01. 07.)

Országos Református Tanáregyesület (1998): Etikai kódex a Magyarországi Református Egyház közoktatási intézményeiben dolgozó pedagógusok számára. Letöltés: http://www.reformatus-sp.sulinet.hu/srkg/nagyrefi/dok/etikai%20kodex.pdf (2015. 12. 30.)

Református Pedagógiai Intézet (2008): Református Oktatási Stratégia.

Revideált új fordítású Biblia. Magyar Bibliatársulat. Letöltés: www.abibliamindenkie.hu (2016. 01. 10.)

Rózsai Tivadar (2014): Az egyház jövője. Tanulmányok a református keresztyén nevelés kérdéseiről. Tiszántúli Református Egyházkerület, Debrecen.

Szabóné Botka Irén (2009): Az élménypedagógia, avagy hogyan fejlesszük a szociális kompetenciá(in)kat. Magyar Református Nevelés, 10. 4. sz., 18-22.

Szontagh Pál: Kiegészítő szempontok az egyházi fenntartású köznevelési intézményekben folytatott szakértői tevékenységhez. In: Módszertani segédlet pedagógusminősítési szakértők számára. 2. füzet. Letöltés: http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/modszertani_segedlet_2.pdf 40-43. (2016. 04. 09.)

Szontagh Pál: A református többlet az oktatásban. Letöltés: http://www.reformatus.hu/mutat/12015/ (2016. 04. 09.)

Thoma László (2014): Vallástanári attitűdök. Magyar Református Nevelés, 10. 4. sz., 49-57.