KOMA-melléklet

A melléklet a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány és az Új Pedagógiai Szemle Szerkesztősége között létrejött együttműködési megállapodás alapján jelenik meg. Célja a KOMA pályázatainak utógondozása, a sikeres pályázatok bemutatása, illetve a hazai közoktatási pályázati kultúra fejlesztése.

KOMA-mellékletünkben ezúttal harmadik alkalommal foglalkozunk a roma gyerekek felzárkóztatására kiírt (XXXVIII.) pályázattal. Először bemutattuk a családsegítő szolgálatok által a pályázó pedagógusok számára szervezett képzéseket, a második összeállításban betekintettünk a pályázat keretében létrejött programokba. Ezúttal nem szorítkozunk a kiindulásképpen megjelölt KOMA-pályázati körre: olyan iskolákat mutatunk be, amelyek munkájában a pályázaton való részvétel átfogó, az iskola nevelési programját átható koncepcióba illeszkedik. A kiválasztott iskolák modellértékű programmal rendelkeznek a hátrányos helyzetű tanulók esélyeinek javítására.
Először a pécsi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Szakiskola programját mutatjuk be az iskolavezetőkkel és osztályfőnökökkel készített interjúk, valamint az elmúlt három évben sikerrel megvalósított nyolc (különböző témakörökben benyújtott) KOMA-pályázatuk anyaga alapján. Ezt követően Restyánszki Lászlóné, a Baktakéki Körzeti Általános Iskola Solt Ottília-díjjal kitüntetett igazgatója mutatja be az iskola hátránykompenzációs programját.