KOMA-melléklet

A melléklet a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány és az Új Pedagógiai Szemle Szerkesztősége között létrejött együttműködési megállapodás alapján jelenik meg. Célja a KOMA pályázatainak utógondozása, a sikeres pályázatok bemutatása, illetve a hazai közoktatási pályázati kultúra fejlesztése.

Decemberi KOMA-mellékletünkben az iskolai szabadidő-szervezés tartalmi-módszertani fejlesztését ösztönző pályázatot mutatjuk be. A tanulói munkaterhekre vonatkozó kutatások, továbbá az iskola társadalmi egyenlőtlenségeket kompenzáló, kohéziót erősítő szerepével foglalkozó elemzések egyaránt azt mutatják, hogy a tanórán kívüli iskolai tevékenységek felértékelődnek. Az iskolában a tanórán kívüli tevékenységek gazdag kínálata ugyanis javíthatja a tanulói teljesítményeket, segítheti a hátránykompenzációt, s nem utolsósorban erősítheti a tanulók iskola, tanulás iránti pozitív attitűdjeit. A melléklet betekintést enged az iskolai szabadidő-szervezés terén kirajzolódó pozitív iskolai gyakorlatba.