KOMA-melléklet

A melléklet a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány és az Új Pedagógiai Szemle Szerkesztősége között létrejött együttműködési megállapodás alapján jelenik meg. Célja a KOMA pályázatainak utógondozása, a sikeres pályázatok bemutatása, illetve a hazai közoktatási pályázati kultúra fejlesztése.

A KOMA januári mellékletében az egyházi iskolákban folyó nevelés-oktatás fejlesztésére kiírt pályázatot mutatjuk be. Amint az ismert, az egyházi iskolák hagyományosan fontos szerepet töltöttek be a magyar közoktatásban. Több mint negyven évi kényszerű szünet után 1989-1990 táján indult meg az egyházi iskolák újraszervezése. Az összeállítás egyrészt bemutatja, hogy milyen irányú fejlesztési törekvések jellemzik ma az egyházi oktatási intézményeket. Másrészt közread egy kerekasztal-beszélgetést, amelyben a történelmi egyházak pedagógiai szakértői mondják el az egyházi iskolák működésének tapasztalatait, s érintik azokat a szinte szükségszerűen jelentkező problémákat is, amelyek az újrakezdés nehézségeiből fakadnak.