KOMA-melléklet

A melléklet a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány és az Új Pedagógiai Szemle Szerkesztősége között létrejött együttműködési megállapodás alapján jelenik meg. Célja a KOMA pályázatainak utógondozása, a sikeres pályázatok bemutatása, illetve a hazai közoktatási pályázati kultúra fejlesztése.

Mellékletünkben a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány ösztöndíjpályázatát mutatjuk be, amelyet roma tanulókkal foglalkozó pedagógusok számára írt ki. Közismert, hogy a hazai pedagógusképzésben és -továbbképzésben ma még nincs súlyának megfelelő helyen a roma tanulók neveléséhez, tanításához szükséges ismeretek, készségek tanítása. A pályázaton nyertes pedagógusokat három megyében külön tréningeken készítették fel a családsegítő szolgálatok szakemberei az előttük álló feladatokra. A mellékletben a tréningek tapasztalatait mutatjuk be. Közreadjuk a pályázaton részt vett egyik pedagógus roma kisiskolások körében tartott speciális foglalkozásainak tapasztalatait, továbbá bemutatjuk azt az ózdi programot, amely a roma családokból származó tanulók hátrányainak kompenzálását szolgálja.