Kik lesznek mesterek?

Adalékok a felsőoktatási mesterképzés értékeléséhez

IRODALOM

OECD (2015): Education at Glance 2014: OECD Indicators. OECD Publishing. Letöltés: http://dx.doi.org/10.1787/eag-2014-en (2015. 07. 28.)

Hrubos Ildikó (2002): A „bolognai folyamat”. Oktatáskutató Intézet, Budapest.

Nyüsti Szilvia és Veroszta Zsuzsanna (2014): Diplomás pályakövetési adatok 2013. Adminisztratív adatbázisok integrációja. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Letöltés: http://www.felvi.hu/pub_bin/dload/DPR_tanulmanyok/dpr_adatintegracio_2013_VEGLEGES_web.pdf (2015. 04. 15.)

Polónyi István (2003): A Bolognai megállapodásban javasolt kétszintű képzésre történő átállás hatása a képzési struktúrára. 2003 február – az OM felsőoktatási helyettes államtitkár részére készített tanulmány. Kézirat.

Polónyi István (2010): Foglalkoztathatóság, túlképzés, Bologna: – avagy baj-e, ha elemző közgazdász vezeti a hatos villamost? Educatio®, 3. sz. 384-401.