Author

Kicsöngettek (!?)

Gondolatok a pedagógus (iskolán kívüli) felelősségéről

IRODALOM

Böszörményi Gyula (1991): Kucó; Villamostangó. Seneca Könyvkiadó, Budapest.

Flamich Mária és Hoffmann Rita (2014a): A sztereotípiákon túl – a fogyatékosság irodalmi ábrázolásainak kritikai, és kritikus elemzése. In: Golubeva, Irina (szerk.) A Kulcskompetenciák fejlesztése a formális, a nem formális valamint az informális tanulás során a társadalmi kohézió és esélyegyenlőség érdekében. Tanárok Európai Egyesülete, Veszprém. 83–92.

Flamich Mária és Hoffmann Rita (2014b): Fogyatékos hősök mesékben és a mindennapokban; a kulturális fogyatékosságtudomány szerepe a pedagógusképzésben. In: Koós Ildikó és Molnár Béla (szerk.): A tanítóképzés múltja, jelene III. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron. 56–67.

Flamich Mária és Hoffmann Rita (2015): Meddig kísért még a múlt? A kulturális fogyatékosságtudomány szerepe, perspektívái a diverzitás megismerésében, elfogadásában és tiszteletében. In: Hernádi Ilona, Könczei György (szerk.): A felelet kérdései között. Fogyatékosságtudomány Magyarországon. 48–67. Letöltés:
http://www.eltereader.hu/kiadvanyok/a-felelet-kerdesei-kozott-fogyatekossagtudomany-magyarorszagon/

Golnhofer Erzsébet (szerk. 2006): Az iskolák belső világa. Letöltés: http://mek.niif.hu/05400/05468/05468.pdf. (2014. 04. 08.)

Goodley, D.(2011): Disability Studies – An interdisciplinary Introduction. Sage Publications, London.

Hoffmann Rita és Flamich Mária (2015): (Dis)kurzus a sztereotípiákról. Pedagógusképzés, ELTE-PPK, Budapest. 93–106.

Kálmán Zsófia és Könczei György (2002): A Taigetosztól az esélyegyenlőségig. Osiris Kiadó, Budapest.

Kleege, G. (2006) Disabled Students Come Out: Questions without Answers. In: Thompson Ibrahim, Ch. (szerk.): An Anthology Of Disability Literature. Carolina Academic Press, Durham. 307–316.

Könczei György (2009, szerk.): Fogyatékosságtudományi fogalomtár. ELTE-BGGYK.
Letöltés: mek.oszk.hu/09400/09410/09410.pdf. (2011. 01. 13.)