Author

Ki tud többet az iskolákról?

Kockás Könyv – Van Kiút! Civil Közoktatási Platform, 2016

IRODALOM

Bajomi Iván (2006): Konfliktusok és konszenzusképzés az oktatásban. Új Mandátum, Budapest.

Berényi Eszter (2016): Az autonómiától a szelekcióig. Az iskolaválasztás jelentése a rendszerváltás utáni időszak magyar közoktatásában. Gondolat, Budapest.

Berényi Eszter és Erőss Gábor (2016): Ki mit tud(hat meg)?: Kutatni a kutathatatlant a magyar iskolákban. Konferenciaelőadás, kézirat, MSZT 2016, Oktatásszociológia szekció, Pécs.

Berlinger Edina és Megyeri Krisztina (2015): Mélyszegénységből a felsőoktatásba. Közgazdasági Szemle, 62. június. 674–699.

Berényi Eszter, Berkovits Balázs és Erőss Gábor (2008): Iskolarend: Kiváltság és különbségtétel a közoktatásban. Gondolat, Budapest.

Berényi Eszter, Erőss Gábor és Neumann Eszter (2013, szerk.): Tudás és politika. A közpolitika-alkotás gyakorlata. L’Harmattan, Budapest.

Csépe Valéria (2008): A különleges oktatást, nevelést és rehabilitációs célú fejlesztést igénylő (SNI) gyermekek ellátásának gyakorlata és a szükséges teendők. In: Fazekas Károly, Köllő János és Varga Júlia (szerk.): Zöld könyv – A magyar közoktatás megújításáért. Ecostat–Miniszterelnöki Hivatal, Budapest. 139–165.

Erőss Gábor és Kende Anna (szerk., 2008): Túl a szegregáción: Kategóriák burjánzása a közoktatásban. L’Harmattan, Budapest.

Erőss Gábor (2013): A sajátos nevelési igény normalizálása. Utolsó padból program és inklúzió. In: Berényi Eszter, Erőss Gábor és Neumann Eszter (szerk., 2013): Tudás és politika. A közpolitika-alkotás gyakorlata. L’Harmattan, Budapest. 169-187.

Erőss Gábor (2008): Különbség és szórás. Kategorizációs és szelekciós finommechanizmusok az oktatásban: SNI-k, lókötők és társaik. In: Erőss Gábor és Kende Anna (szerk.): Túl a szegregáción. Kategóriák burjánzása a magyar közoktatásban. L’Harmattan, Budapest. 157-234.

Erőss Gábor (2008b): A habitus színe és visszája: az iskolajelentések megalkotásának antropológiája. In: Berényi Eszter, Berkovits Balázs és Erőss Gábor: Iskolarend: Kiváltság és Különbségtétel a közoktatásban. Gondolat, Budapest. 218–277.

Halász Gábor (2009): Tényekre alapozott oktatáspolitika és oktatásfejlesztés. In: Pusztai Gabriella és Rébay Magdolna (szerk., 2009,): Kié az oktatáskutatás. Tanulmányok Kozma Tamás 70. születésnapjára. Csokonai, Debrecen. 187–191.

Havas Gábor (2008): Esélyegyenlőség, deszegregáció. In: Fazekas Károly, Köllő János és Varga Júlia (szerk.): Zöld könyvA magyar közoktatás megújításáért. Ecostat–Miniszterelnöki Hivatal, Budapest. (121–138. o.)

Kemény István, Janky Béla és Lengyel Gabriella (2004): A magyarországi cigányság 1971–2003. Gondolat, Budapest.

Kende Anna és Neményi Mária (2005): A fogyatékossághoz vezető út. In: Neményi és Szalai (szerk.): Kisebbségek kisebbsége. Új Mandátum, Budapest. 223–254.

Kertesi Gábor (2005): A társadalom peremén: romák a munkaerőpiacon és az iskolában. Osiris, Budapest.

Kertesi Gábor és Kézdi Gábor (2009): Általános iskolai szegregáció Magyarországon az ezredforduló után. Közgazdasági Szemle, 56. november. 959–1000.

Liskó Ilona (2008): Szakképzés és lemorzsolódás. In: Fazekas Károly, Köllő János és Varga Júlia (szerk.): Zöld könyvA magyar közoktatás megújításáért. Ecostat–Miniszterelnöki Hivatal, Budapest. 95–119.

Loss Sándor (2000): Út a kisegítő iskolába. In: Horváth Ágota,Landau Edit és Szalai Júlia (szerk.): Cigánynak születni. Tanulmányok, dokumentumok. Aktív Társadalom Alapítvány–Új Mandátum, Budapest. 365–403.

Polónyi István és Timár János (2004): Munkaerőpiac és oktatáspolitika Magyarországon a rendszerváltás után. Van-e élet a munkagazdaságtani főáramon kívül? Közgazdasági Szemle 51. 11. sz., 1065–1072.

Radó Péter (2007): Oktatási egyenlőtlenségek Magyarországon. Esély 17. 4. sz., 24–36.