Kedvezőtlen tanulói közérzet – és ami mögötte van

Történetek iskolai zaklatásról, kimaradásról és újrakezdésről, tanári és szülői felelősségről

IRODALOM

Földes Petra és Lannert Judit: Erőszak az iskolában – Romló közérzet: ok vagy következmény? Esély, 21. 3. sz., 48–66.

Fűzi Beatrix (2007): A sikeres pedagógiai munka néhány összetevője. Egy kísérlet tanulságai. Pedagógusképzés, 17. 3. sz., 9–30.

Fűzi Beatrix (2012): A tanári munka sikerességének vizsgálata a pedagógia attitűdök, a tanár-diák viszony és az iskolai élmények összefüggésrendszerében. Doktori (PhD) disszertáció, Budapest.

Fűzi Beatrix és Suplicz Sándor (2007): A pedagógusok sikeressége szempontjából fontos kompetenciák. Alkalmazott pszichológia, 9. 3–4. sz., 24–45.

Liskó Ilona (2003): Kudarcok középfokú iskolákban (Kutatás közben sorozat; No. 250). Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest.

Mártonfi György (2008): Nemzetközi összehasonlítás. In: Fehérvári Anikó (szerk.): Szakképzés és lemorzsolódás (Kutatás közben sorozat; No. 283). Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 134–164.

Szabó Éva (1999): A „kedves”, az „okos” és a „gonosz”, avagy a kedvelt és nem kedvelt tanár képének jellemzői. Alkalmazott Pszichológia, 1. 1. sz., 31–41.