Javítható-e az „erkölcstan vagy hittan” elképzelés?